Τρίτη, 3 Ιουλίου 2018

Α.Δ.Ε.Δ.Υ. : Συνεχίζουμε την Απεργία – Αποχή από την αξιολόγηση και στο β΄ κύκλο (2018)


Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της οργανωτικής μας εγκυκλίου (αριθμ. πρωτ. 281/31-5-2018) σας ενημερώνουμε για τα εξής:
Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. έχει προκηρύξει απεργία – αποχή από κάθε διαδικασία ή ενέργεια που συνδέεται με την αξιολόγηση.
Συνεπώς, καλούμε όλους τους συναδέλφους να μην προσέλθουν στη συμβουλευτική συνέντευξη, στην οποία καλούνται από τους προϊσταμένους τους.