Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2011

Ενημέρωση για επίκαιρα ζητήματα

ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                       Ημερομηνία: 13-12-2011
Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                                                                          Αριθ. Πρωτ. – 33 -
Πληροφορίες:
Πανταζόπουλος Ιωάννης                   
6948194692                                                               ΠΡΟΣ:  Τις Σχολικές Μονάδες       
Αναστασιάδης Ιωάννης                                                           του ΠΥΣΔΕ Καστοριάς
6977568255                               
elmekast@gmail.com                           


ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για επίκαιρα ζητήματα

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
τις τελευταίες ημέρες πολλοί από μας γίναμε αποδέκτες ενός μηνύματος, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή μέσω των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης. Το συγκεκριμένο μήνυμα παρακινούσε τους συναδέλφους να υποβάλουν ενστάσεις για την κατάταξή τους, στον βαθμό που ορίστηκε βάσει του Ν.4024/2011, μιας και οι εκπαιδευτικοί ασκούν διδακτικό έργο και όχι διοικητικό. Κατ’ επέκταση θα έπρεπε οι εκπαιδευτικοί να κατατάσσονται με βαθμό αφετηρίας τον Γ’ και όχι τον ΣΤ’ όπως οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι.
Μετά από επικοινωνία μας με την ΟΛΜΕ, η προφορική απάντηση που λάβαμε ήταν πως δυστυχώς δεν μπορεί να στηριχθεί νομικά αυτός ο ισχυρισμός για τους παρακάτω λόγους:
1) Ο νόμος 1566/85 έχει αντικατασταθεί από τον νόμο 3848/2010.
2) Ο νόμος 4024/2011 για το βαθμολόγιο – μισθολόγιο αναφέρεται πλέον σε κρατικούς υπαλλήλους και όχι σε εκπαιδευτικούς. Γι’ αυτό άλλωστε και οι Διευθύνσεις στις διαπιστωτικές πράξεις τους για την κατάταξη μας σε βαθμό και κλιμάκιο, αναφέρονται σε κατάταξη υπαλλήλων και όχι εκπαιδευτικών.
3) Το άρθρο 4 του Ν. 4024/2011 ρητά αναφέρει ότι υπάγονται και οι εκπαιδευτικοί της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης.
Η Νομική Σύμβουλος της ΟΛΜΕ, δεσμεύτηκε για την περαιτέρω διερεύνηση του θέματος, ενώ θα ακολουθήσει ανακοίνωση της ΟΛΜΕ, ώστε να ενημερωθούμε έγκαιρα.
Στόχος μας, συναδέλφισσες – συνάδελφοι, ήταν και είναι το συγκεκριμένο βάρβαρο νομοσχέδιο να μην βρει εφαρμογή στους εκπαιδευτικούς, αλλά και σε κανέναν άλλο εργαζόμενο.
    Αντίθετα, για την περίπτωση του πλεονάζοντα χρόνου υπηρεσίας, που άδικα και αυθαίρετα παραγράφεται μετά την κατάταξή μας σε βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο, η ΟΛΜΕ έχει ήδη συνεννοηθεί με κεντρικά νομικά γραφεία και σε συνεργασία με πανεπιστημιακούς συμβούλους ετοιμάζει προσφυγή για την ακύρωση της συγκεκριμένης διάταξης.
Στόχος της Ομοσπονδίας μας είναι να γίνει μία ενιαία προσφυγή για όλους τους συναδέλφους, ώστε να μην εμπλακούμε όλοι μας σε μία διαδικασία ενστάσεων και διεκδικήσεων προς τέρψη δικαστών, δικηγόρων και γραφείων.
    Ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα που περιμένουμε να λυθεί άμεσα, είναι αυτό της αναγνώρισης προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.4024/2011 οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να αναγνωρίσουν μέχρι 7 χρόνια προϋπηρεσίας από τον ιδιωτικό τομέα σε αντίστοιχη εργασία, προκειμένου να εξελιχθούν βαθμολογικά και μισθολογικά. Η αναγνώριση θα γίνει από τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια, όπου θα κατατεθούν τα δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν την απασχόλησή τους σε αντίστοιχη θέση στον ιδιωτικό τομέα. Πολλοί συνάδελφοι έχουν υποβάλλει αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά τους για να προχωρήσει η Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης στην αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους. Ακόμη όμως δεν έχει εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα ή εφαρμοστική εγκύκλιος, η οποία θα καθορίζει το γενικό πλαίσιο. Η Ένωση μας, αλλά και αρκετοί συνάδελφοί μας, έχουν αναδείξει το ζήτημα και έχουν απευθυνθεί σε αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες. Έχουν κατατεθεί ερωτήσεις στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έχει ασκηθεί πίεση για να εκδοθεί η εγκύκλιος και να καθοριστεί το πλαίσιο (τρόπος και προϋποθέσεις αναγνώρισης, προθεσμίες – δικαιολογητικά και λεπτομέρειες), όμως ακόμη δεν υπάρχει κάτι νεότερο.
    Πεδίο εφαρμογής δεν μπορεί να υπάρξει μέχρι της έκδοσης του αντίστοιχου νομοθετικού πλαισίου και για την εφαρμογή του άρθρου 19 του Ν. 4024/2011 όσον αφορά στο Κίνητρο Επίτευξης Στόχων, μιας και δεν έχουν καθοριστεί ποσοτικά και ποιοτικά οι στόχοι, δεν έχει διευκρινιστεί η διαδικασία επίτευξης των στόχων, η αξιολόγηση για την επίτευξη των στόχων (από ποιους θα γίνεται, αν θα υπάρξει σύνδεση με το μισθό και την βαθμολογική εξέλιξη κλπ).
    Τέλος, σχετικά με το επίδομα παραμεθορίου και μετά από όσα έχουν εξαγγελθεί έως τώρα, δικαιούχοι θα είναι όσοι υπηρετούν σε προβληματικές περιοχές κατηγορίας Α’. Ο Νομός Καστοριάς, στο σύνολό του, με το ΦΕΚ 667 τ. Β’/1992 ανήκει στις προβληματικές περιοχές κατηγορίας Α’. Άρα, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, όλοι οι συνάδελφοι που υπηρετούν στα σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς θα δικαιούνται να λαμβάνουν το επίδομα παραμεθορίου και προβληματικής περιοχής, το ύψους του οποίου καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4024/2011 στο εκατό (100) ευρώ (μεικτά).
Η ΕΛΜΕ Καστοριάς, μαζί με τις υπόλοιπες ΕΛΜΕ της Δυτικής Μακεδονίας, είχαμε αποστείλει ήδη από τον περασμένο Απρίλιο στα ανώτατα και ανώτερα κυβερνητικά κλιμάκια, κοινή ανοιχτή επιστολή διαμαρτυρίας σχετικά με την διαφαινόμενη εκείνη την χρονική περίοδο κατάργηση του επιδόματος παραμεθορίου. 
Τον περασμένο Σεπτέμβριο, μετά από επικοινωνία με σχολική μονάδα της περιφέρειάς μας και πριν ακόμη από την κοινοποίηση των εγγράφων διαμαρτυρίας τριών σχολικών μας μονάδων (Γυμνασίου Μαυροχωρίου – Γυμνασίου Κορησού και Γυμνασίου Βογατσικού), απευθυνθήκαμε για μία ακόμη φορά στους αρμόδιους φορείς για να αναδείξουν το ζήτημα.
   


                                                      Για το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε.


            Ο Πρόεδρος                                                                        Ο Οργ. Γραμματέας  Ιωάννης Πανταζόπουλος                                                            Ιωάννης Αναστασιάδης                                   

Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011

Πρωτοβουλία κοινωνικής αλληλεγγύης

ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                            Ημερομηνία: 11-12-2011
Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                                  Αριθ. Πρωτ. – 32 -
Πληροφορίες:
Πανταζόπουλος Ιωάννης                                                       
6948194692                                                                ΠΡΟΣ:  Τις Σχολικές Μονάδες       
Αναστασιάδης Ιωάννης                                                           του ΠΥΣΔΕ Καστοριάς
6977568255                                                                       
elmekast@gmail.com                                                                   


ΘΕΜΑ: Πρωτοβουλία κοινωνικής αλληλεγγύης

           
            Η ΕΛΜΕ Καστοριάς, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς, καλεί τις/τους συναδέλφους και τους μαθητές των σχολικών μας μονάδων, να δείξουμε το κοινωνικό – ανθρώπινο πρόσωπο της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Ιδιαίτερα, στις μέρες μας, που αυξάνονται δραματικά οι συνάνθρωποί μας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν βασικά προβλήματα επιβίωσης, και εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων,  καλούμε όσους μπορούν και θέλουν, να προσφέρουν το ελάχιστο δυνατό σε τρόφιμα, ρουχισμό ή παιδικά παιχνίδια.
Παρακαλούμε τις/τους κ.κ. Δ/ντριες-Δ/ντές να οργανώσουν στις σχολικές τους μονάδες μία ομάδα που θα αναλάβει:
1) την ενημέρωση των συναδέλφων, των γονέων και των μαθητών,
2) την συγκέντρωση των αγαθών (από εκπαιδευτικούς – γονείς – μαθητές) και
3) την προώθησή τους στην κεντρική αποθήκη του Ιερού Ναού Αγίου Νικάνορα (στον κυκλικό κόμβο της περιοχής Χλόης).
Στην συνέχεια, οι υπεύθυνοι Πατέρες της Μητροπόλεώς μας, θα αναλάβουν να διανείμουν και να αξιοποιήσουν τα αγαθά που θα συγκεντρωθούν στους τρεις Δήμους της Περιφερειακής μας Ενότητας, σε ανθρώπους οι οποίοι τα έχουν καθημερινά ανάγκη.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειές.


                                           Για το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε.

            Ο Πρόεδρος                                                               Ο Οργ. ΓραμματέαςΙωάννης Πανταζόπουλος                                             Ιωάννης Αναστασιάδης 

                                      

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ:

- Τα βασικά είδη διατροφής που μπορούμε να συνεισφέρουμε, είναι τρόφιμα μακράς διάρκειας όπως: όσπρια, ζυμαρικά, ελαιόλαδο, γάλα εβαπορέ, ζάχαρη, αλάτι, αλεύρι, κονσέρβες κ.ά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όχι κρέας, λαχανικά, φρούτα, γλυκά (εκτός και αν είναι συσκευασμένα).
- Τα ρούχα – υποδήματα να είναι καθαρά και σε καλή κατάσταση.
- Επίσης τα παιχνίδια να είναι λειτουργικά και να μην έχουν φθορές και σπασίματα.
- Τα αγαθά θα συγκεντρώνονται στις σχολικές μονάδες, σε χώρους που θα ορίζουν οι κ.κ. Δ/ντριες και Δ/ντες, μέσα σε σακούλες ή χαρτοκιβώτια.
- Για να προγραμματίσετε συνάντηση για την παράδοση των αγαθών στην αποθήκη του Ναού, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στον Εφημέριο του Ναού, Πατέρα Ελευθέριο Συτιλίδη,  στα τηλέφωνα: 2467022334 και 6946034936.
- Καταληκτική ημερομηνία παράδοσης των αγαθών ορίζεται η 20η Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.
- Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα μέλη του Δ.Σ. της  ΕΛΜΕ Καστοριάς (Πανταζόπουλος Ιωάννης: 6948194692 – Αναστασιάδης Ιωάννης: 6977568255 ή στο email: elmekast@gmail.com).

Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2011

Γνωμοδότηση της ΕΛΜΕ Καστοριάς επί του Τεχνικού Προγράμματος - Προϋπολογισμού του Δήμου Καστοριάς


ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                     Ημερομηνία: 16-11-2011
Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                                                                     Αριθ. Πρωτ: -30-
Πληροφορίες:
Πανταζόπουλος Ιωάννης
6948194692                                                                          ΠΡΟΣ:
Αναστασιάδης Ιωάννης                                                         κ. Δήμαρχο Δ. Καστοριάς - Πρόεδρο
6977568255                                                                          της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
elmekast@gmail.com


ΘΕΜΑ: Σύνταξη προϋπολογισμού – Τεχνικού Προγράμματος

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε – Πρόεδρε της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης,
ανταποκρινόμενη στο κάλεσμά σας για την γνωμοδότηση επί του Τεχνικού Προγράμματος και του Ετησίου Προϋπολογισμού του Δήμου Καστοριάς, η ΕΛΜΕ Καστοριάς, καταθέτει τις παρακάτω επισημάνσεις – προτάσεις:

α) Η οικονομική ενίσχυση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, ουσιαστικά των σχολείων Α/θμιας – Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Καστοριάς, θεωρούμε ότι θα πρέπει να αποτελεί μία από τις προτεραιότητες σας.
Όπως γνωρίζετε, φέτος βιώνουμε καθημερινά πρωτόγνωρες καταστάσεις στις σχολικές μας μονάδες, με τις ελλείψεις σχολικών εγχειριδίων, τις καταργήσεις – υποβαθμίσεις βασικών δομών και θεσμών στον χώρο της εκπαίδευσης, για τις οποίες σαφώς και δεν ευθύνεται ο Δήμος Καστοριάς, αλλά η ανάλγητη κεντρική κυβερνητική πολιτική υποβάθμισης ενός εκ των πολυτιμότερων κοινωνικών αγαθών, αυτού της δημόσιας και δωρεάν παιδείας.
Βασικότερη κλαδική επιδίωξή μας είναι η βελτίωση των συνθηκών που επικρατούν στις σχολικές αίθουσες, όπου επιτελούμε ως εκπαιδευτικοί το παιδαγωγικό μας έργο. Στην επιδίωξή μας αυτή ζητούμε την συνεργασία του Δήμου Καστοριάς, στους τομείς που σας αφορούν. Αναφερόμαστε κυρίως στην εξασφάλιση της θέρμανσης και της συντήρησης των σχολικών κτιρίων (βάψιμο, επεκτάσεις, ηλεκτρολογική και υδραυλική υποστήριξη), την προμήθεια υλικοτεχνικών υποδομών (φωτοτυπικά μηχανήματα, Η/Υ κλπ), την κάλυψη εξόδων ταχυδρομείου και άλλων λογαριασμών λειτουργίας του σχολείου και τέλος την προμήθεια αναλώσιμων καθημερινής χρήσης (χαρτί, μελάνι, καθαριστικά, γραφική ύλη).

β) Η κρίση που βιώνει η ελληνική κοινωνία, θα μπορούσε να οδηγήσει πολλούς μαθητές στην τεχνική εκπαίδευση, η οποία μάλιστα να προσαρμόζεται συνεχώς στις νέες προκλήσεις και απαιτήσεις που προκύπτουν.
Θα θέλαμε να προτείνουμε τη δημιουργία νέων τομέων και ειδικοτήτων, προσαρμοσμένων στα νέα δεδομένα, ώστε να οδηγηθούν μαθητές στην τεχνική εκπαίδευση βλέποντας μια νέα επαγγελματική προοπτική.
Οι ειδικότητες αυτές είναι:
1) Τεχνικών εγκαταστάσεων ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και ανακύκλωσης,
2) Βιολογικών και εναλλακτικών καλλιεργειών.
Από τη Δημοτική Αρχή ζητάμε την προώθηση προτάσεων προς έγκριση για την εγκατάσταση μονάδων ανανεώσιμων μορφών ενέργειας (φωτοβολταϊκών συστημάτων – αιολικών γεννητριών – εγκαταστάσεις γεωθερμίας – ανακύκλωσης υλικών - παραγωγής βιομάζας κλπ) σε σχολικές μονάδες ή δημόσια κτίρια και εκτάσεις, ώστε εκτός της αποδεδειγμένης εξοικονόμησης δαπανών που θα εξασφαλίζεται, να μπορούν να αξιοποιηθούν από τους μαθητές για την πρακτική εκπαίδευσή τους.
Επίσης, στα πρότυπα Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας μας και του εξωτερικού, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί μία δημοτική έκταση για την εγκατάσταση δημοτικού φυτωρίου, με θερμοκήπιο, ώστε πέραν των υπολοίπων ωφελειών που θα αποφέρει, να χρησιμοποιείται και από τους μαθητές της προτεινόμενης ειδικότητας για την απόκτηση γνώσεων πάνω στις βιολογικές και εναλλακτικές καλλιέργειες.
Τέλος, η προώθηση πρότασης για την ίδρυση Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, θα βοηθούσε πολλούς συμπολίτες μας, οι οποίοι θέλουν να φοιτήσουν και να αποκτήσουν έναν τίτλο Β/θμιας Εκπ/σης, καθώς και να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους σε μία τεχνική ειδικότητα. Το κόστος για τον Δήμο Καστοριάς σ’ αυτή την περίπτωση θα είναι ελάχιστο, μιας και θα λειτουργεί στον χώρο όπου ήδη λειτουργεί το Ι.Ε.Κ. Καστοριάς και μάλιστα σχεδόν τις ίδιες ώρες.

γ) Ένα σοβαρό ζήτημα που απασχολεί την εκπαιδευτική κοινότητα και όχι μόνο, είναι η μετακόμιση του 1ου Γυμνασίου Καστοριάς από το σχολικό κτίριο που φιλοξενείται προσωρινά (στο συγκρότημα των Γενικών Λυκείων), στο νεόδμητο σχολικό κτίριο, πίσω από τις εργατικές κατοικίες. Μία μετακόμιση η οποία θα απελευθερώσει ένα φιλόξενο κτίριο για να στεγαστούν και οι υπηρεσίες των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης.

δ) Τον περασμένο Ιούνιο με απόφασή του, το Υπουργείο Παιδείας, κατήργησε τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, δομή του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων και μεταβίβασε την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας τμημάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων στις Δημοτικές Αρχές.
Ένας επιτυχημένος θεσμός, με πολλά οφέλη για την κοινωνία, ο οποίος στην περιοχή μας λειτούργησε με κάθε επιτυχία και δυστυχώς φέτος έλειψε από την πόλη μας.

ε) Μέσω της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, η οποία αποτελείται από 50 φορείς – συλλόγους και ενώσεις της περιοχής μας, έχουμε την καλύτερη ευκαιρία να συνυπογράψουμε και να προωθήσουμε στα ανώτερα κυβερνητικά κλιμάκια, ένα κοινό αίτημα όλης της κοινωνίας της Καστοριάς που αφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου είναι απαγορευτική, δεδομένης της κρίσης και των αναγκών μας σε θέρμανση.

Αναγνωρίζουμε την βούληση, την προσπάθεια και την αρωγή σας στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στις σχολικές μας μονάδες. Η βοήθειά σας, ήταν και θα είναι πάντα σημαντική και απαραίτητη για την λειτουργία των σχολείων μας.
Σας βεβαιώνουμε ότι και οι εκπαιδευτικοί, καθημερινά καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την άρτια λειτουργία των σχολικών μας μονάδων. Πολλές φορές μάλιστα και λόγω των σημαντικών ελλείψεων, με δικές τους δαπάνες, για την προμήθεια βασικών ειδών καθημερινής χρήσης.                                                             Για το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε.

                               Ο Πρόεδρος                                                          Ο Οργ. Γραμματέας                       Ιωάννης Πανταζόπουλος                                           Ιωάννης Αναστασιάδης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) Περ/κή Δ/νση
Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης
Δυτ. Μακεδονίας
2) Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης
Π.Ε. Καστοριάς
3) Σχολικές Μονάδες
του ΠΥΣΔΕ Καστοριάς

Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940


Ο.Λ.Μ.Ε.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 28Η ΟΚΤΩΒΡΗ 1940

Μαθητές και μαθήτριες,
Συνάδελφοι εκπαιδευτικοί,
Αγαπητοί γονείς,
Στις 28 του Οκτώβρη ο λαός μας γιορτάζει. Πριν από 71 χρόνια, μια μέρα σαν κι αυτή, οι εργάτες άφησαν τις δουλειές τους, οι έμποροι έκλεισαν τα μαγαζιά τους και οι αγρότες άφησαν τα χωράφια τους. Απειλούνταν η κυριαρχία μας, η ανεξαρτησία μας, η αξιοπρέπεια του λαού μας. Ο ιταλο-γερμανικός ιμπεριαλισμός, το μαύρο μπλοκ του φασισμού, επιτέθηκαν στη χώρα μας. Χωρίς κανέναν δισταγμό, όλος ο λαός μας είπε το «ΟΧΙ». Δεν θα περάσουν! Και τα νιάτα της πατρίδας μας βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή. Οι γυναίκες στις πόλεις και πρώτα απ’ όλα στα χωριά ανέλαβαν την τροφοδοσία. Όλος ο λαός σήκωσε το μπόι του. Κι όταν ο λαός μας ορθώνεται, λυγίζουν τα σίδερα.
Οι Ιταλοί φασίστες βρήκαν το μπελά τους:
«ΟΧΙ, δεν θα μας πάρετε τα σπίτια μας, που με ιδρώτα έχουμε χτίσει».
«ΟΧΙ, δεν θα μας πάρετε τα χωράφια μας, που με αίμα τα έχουμε οργώσει».
«ΟΧΙ, δεν θα μας πάρετε το βιός μας που με τόσο κόπο δημιουργήσαμε».
«ΟΧΙ, δεν θα παραχωρήσουμε ούτε μια σπιθαμή από τα δικαιώματα μας, την ανεξαρτησία μας, την πατρίδα των γονιών μας».
Και νίκησε το δίκιο! Οι Ιταλικές μεραρχίες δεν πέρασαν! Χρειάστηκε να κατέβουν οι φασιστικές ορδές του Χίτλερ για να κάμψουν την ηρωική αντίσταση του λαού μας. Και παρά το ότι με φωτιά και σίδερο οι κατακτητές άρχισαν να ληστεύουν τη χώρα, παρά το ότι ο λαός πέθαινε από την πείνα, παρά το ότι οι επαγγελματίες πολιτικοί εγκατέλειψαν το λαό και λούφαξαν, ο λαός μας ξανασηκώθηκε. Οργανώθηκε στις πόλεις και στα χωριά και βγήκε στο βουνό. Η Εθνική Αντίσταση απλώθηκε σε όλη τη χώρα. Μαθητές και μαθήτριες, φοιτητές και φοιτήτριες, εργάτες και εργάτριες, αγρότες και αγρότισσες πήραν το όπλο.
Η ζωή των κατακτητών έγινε μαύρη. Δεν στέκονταν πουθενά. Το νέο για την ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοπόταμου έκανε το γύρο του κόσμου. Ο ανυπότακτος λαός μας οργάνωσε την αντίσταση του. Έσωσε τον κόσμο από την πείνα. Έσωσε την αξιοπρέπεια μας. Με χιλιάδες θύματα. Με Καλάβρυτα, με Δίστομο, με δεκάδες ολοκαυτώματα. Και νίκησε! Τον έδιωξε τον κατακτητή, γράφοντας τις πιο φωτεινές σελίδες στην ιστορία του, την Εθνική Αντίσταση.
Η αγωνιστική στάση ζωής, η ανιδιοτέλεια και η αυτοθυσία εκείνων που επέλεξαν το δρόμο της προσφοράς και του κοινωνικού χρέους έδωσαν πολύτιμους καρπούς. Καταξίωσαν διαχρονικά πανανθρώπινες αξίες και ιδανικά, έθεσαν ισχυρές βάσεις για την οικοδόμηση της ειρήνης, τη θεμελίωση της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης και την προαγωγή του πολιτισμού.
Σήμερα, 71 χρόνια μετά, στρεφόμαστε για μια ακόμα φορά στο παρελθόν για να αντλήσουμε θάρρος και δύναμη, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία. Γιατί η εφετινή επέτειος της 28ης του Οκτώβρη βρίσκει την Ελλάδα σε μια κρίσιμη καμπή της ιστορίας μας.
Όπως και τότε έτσι και τώρα ο λαός μας, οι εργαζόμενοι, δεχόμαστε μια τεράστια επίθεση που αμφισβητεί τις κατακτήσεις μας, την κυριαρχία μας, τη δυνατότητα μας να χαράζουμε το μέλλον μας.
Η οικονομική κρίση που προκάλεσαν οι ισχυροί του χρήματος και οι πολιτικοί εκφραστές τους, για να κερδοσκοπήσουν ασύστολα σε βάρος των λαών του κόσμου, οδήγησε τη χώρα μας σε μεγάλη δοκιμασία.
 Στο όνομα της κρίσης καταργούνται κατακτήσεις και δικαιώματα που χρειάστηκαν πολύχρονοι, σκληροί κοινωνικοί αγώνες για να διασφαλιστούν.
 Με πρόσχημα την κρίση υπονομεύονται και διαλύονται βασικές κοινωνικές υπηρεσίες και δημόσια αγαθά, όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η κοινωνική ασφάλιση.
 Την κρίση επικαλούνται οι κρατούντες στη χώρα μας και σε άλλες χώρες για να μειώσουν τους μισθούς και τις συντάξεις και να οδηγήσουν εργαζομένους κάθε ηλικίας στην εργασιακή εφεδρεία, στην ανεργία και την υποαπασχόληση, και τις οικογένειές τους στη φτώχεια και την εξαθλίωση.
 Για την αντιμετώπιση, τάχα, της κρίσης ξεπουλιέται εθνικός πλούτος, παραδίδονται στο κερδοσκοπικό κεφάλαιο δημόσιες υπηρεσίες, υποβαθμίζεται και εγκαταλείπεται το περιβάλλον.
 Και το πιο σημαντικό: Στο βωμό της κρίσης περιορίζεται ασφυκτικά η δημοκρατία, συρρικνώνεται η εθνική κυριαρχία και δίνεται το δικαίωμα σε όργανα και μηχανισμούς της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας πλουτοκρατίας να διαφεντεύουν τη ζωή μας.

Όταν ετοιμάζεται για μας και τα παιδιά μας ένα εφιαλτικό μέλλον, μέσα από τη διόγκωση της ανεργίας, τις ιδιωτικοποιήσεις και την υποβάθμιση της ζωής μας, τότε πρέπει να αντιδράσουμε. Να αναλογιστούμε την ευθύνη που έχουμε, ιδίως εμείς οι μεγαλύτεροι, να μην παραδώσουμε στην επόμενη γενιά μια κοινωνία χειρότερη από αυτή που παραλάβαμε.
Πρέπει να ξανασηκωθούμε! Ήδη οι εργαζόμενοι δίνουν μια ηρωική μάχη. Δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε να σβήσει το γέλιο από τα πρόσωπα των παιδιών μας. Δεν είναι δυνατόν να μετατραπούμε σε έναν λαό χωρίς μέλλον. Πρέπει να βγούμε όλοι έξω. Όσο δύσκολο κι αν φαίνεται πρέπει να πάρουμε τις τύχες μας στα χέρια μας. Να πούμε ξανά ΟΧΙ! Δεν θα περάσουν.
Κάθε γενιά και κάθε εποχή καλείται να διακηρύξει και να υπερασπιστεί τα δικά της «ΟΧΙ». Εμείς σήμερα καλούμαστε να πούμε «ΟΧΙ» στην εξαθλίωση, στην εκποίηση του εθνικού πλούτου, στην ιδιωτικοποίηση των δημόσιων και κοινωνικών αγαθών, στην καταρράκωση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, στην κατάργηση των εργασιακών και κοινωνικών κατακτήσεων. Να πούμε «ΟΧΙ» σε κάθε πολιτική που στηρίζει εκμεταλλευτικές σχέσεις και άνομα συμφέροντα.
"Ο αγώνας δεν θα είναι εύκολος, μα το έπαθλό του αξίζει κάθε θυσία. Και το έπαθλο αυτό θα είναι μια Νέα Ελλάδα, ελεύθερη και ανεξάρτητη, κτήμα του λαού της".
Το μήνυμα αυτό απευθύνεται και στην Ελλάδα του σήμερα. Φωτίζει το δρόμο για μια Νέα Ελλάδα, ανεξάρτητη, δημοκρατική και αυτάρκη, μια Ελλάδα της ειρήνης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης της προόδου και της ευημερίας.

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ
Αθήνα, 24/10/11

Η απόφαση της Γ.Σ. των προέδρων των Ε.Λ.Μ.Ε. στις 22-10-2011

Το ενημερωτικό σημείωμα, με το πρόγραμμα δράσης:

http://olme-attik.att.sch.gr/files/annprelme/enimerotikoapofasisgs22102011.pdf

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2011

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - 20/10/2011


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΠΕΜΠΤΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011


Σας καλούμε σε Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου και ώρα 18:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων  του 2ου ΓΕΛ Καστοριάς.
Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο, την  ίδια μέρα στις 19:00, με οποιοδήποτε αριθμό παρόντων.

Θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι:

«Συζήτηση και λήψη αποφάσεων με βάση το πλαίσιο αιτημάτων
και το πρόγραμμα δράσης της ΟΛΜΕ»

Σας καλούμε όλους να πυκνώσετε με την παρουσία σας την Γενική Συνέλευση, τα αποτελέσματα της οποίας θα μεταφερθούν στην ολομέλεια των προέδρων των ΕΛΜΕ όλης της χώρας, το Σάββατο 22-10-2011 στην Αθήνα, για τον συντονισμό και την πορεία των δράσεών μας.
Η κατάσταση που επικρατεί στον χώρο της παιδείας και της κοινωνίας γενικότερα, απαιτεί τη συμμετοχή όλων μας.


Για το Δ.Σ.

Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2011

Ωράριο Εκπαιδευτικών που διατίθενται στην Α/θμια Εκπ/ση

Ο.Λ.Μ.Ε.
Ερμού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255
FAX: 210 32 27 382
email: olme@otenet.gr                                                  Αθήνα, 14/10/2011

                                                                                    ΠΡΟΣ:
                                                                                    ΕΛΜΕ


ΘΕΜΑ : ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ

Σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών της B/θμιας που διατίθενται στην A/θμια Eκπαίδευση επαναλαμβάνουμε την θέση μας  ότι με την ισχύουσα  νομοθεσία είναι από 16-21 ώρες ανάλογα με έτη υπηρεσίας.
Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του καθηγητή του Πανεπιστημίου κ. Καζάκου Άρη, «σε περίπτωση προσωρινής (μερικής ή εξ ολοκλήρου) «διάθεσης» εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, χάριν εξυπηρέτησης υπηρεσιακών αναγκών και συμπλήρωσης του υποχρεωτικού τους ωραρίου, τα πρόσωπα αυτά διατηρούν το υποχρεωτικό ωράριο της πρώτης, όπως αυτό κλιμακώνεται ανάλογα με τον χρόνο υπηρεσίας τους».
            Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ καλεί τους εκπαιδευτικούς που υποχρεώνονται σε αυξημένο ωράριο να έλθουν σε επαφή με την Ομοσπονδία για να κατατεθεί άμεση προσφυγή  στη δικαιοσύνη.
 


Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2011

Κοινό ψήφισμα δασκάλων και καθηγητών Καστοριάς

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ                                                       ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                                                ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
                                                                                                                                             ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ

    Η κατάθεση από την κυβέρνηση του Νέου Μισθολογίου στη Βουλή επιβεβαίωσε ακόμη και τους χειρότερους εφιάλτες των εργαζομένων. Οι εκπαιδευτικοί – οι χειρότερα αμειβόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι – βρίσκονται για ακόμη μία φορά στο στόχαστρο των περικοπών. Πριν από αυτούς βέβαια έχει στοχοποιηθεί η ίδια η Παιδεία. Σε απόλυτη αναντιστοιχία με την Πρωθυπουργική δέσμευση για εξαίρεση της Παιδείας από την πολιτική των περικοπών του μνημονίου, η Κυβέρνηση διαμορφώνει με «συνέπεια» το νέο τοπίο στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
• Για πρώτη φορά σε περίοδο ειρήνης, τα σχολεία ξεκίνησαν και παραμένουν χωρίς βιβλία.
• Στην «ισχυρή», «Ευρωπαϊκή» Ελλάδα, σχολεία που χτίστηκαν και εξοπλίστηκαν με το μόχθο του λαού για να στηρίξουν το όραμα της αποκέντρωσης, συγχωνεύονται και καταργούνται με καθαρά οικονομικά κριτήρια.
• Ο «Καλλικράτης», φιλόδοξος αντικαταστάτης του «Καποδίστρια», ξεκίνησε ήδη την περιβόητη μείωση των δαπανών από τις σχολικές επιτροπές.
• Ο νέος πειραματισμός στο σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έρχεται στην πλέον ακατάλληλη στιγμή, εκεί όπου οι οικογένειες και οι υποψήφιοι θα περίμεναν σταθερότητα.
• Στο «νέο» «ψηφιακό» σχολείο των φωτοτυπιών, μειώνονται οι ώρες της Πληροφορικής.
• Η κοινωνική αναλγησία της κατάργησης της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης και της Ενισχυτικής Διδασκαλίας, στερεί από τους μαθητές των χαμηλών οικονομικών στρωμάτων μία πολύτιμη βοήθεια.
• Η κατάργηση των υποστηρικτικών δομών καθώς και των εξειδικευμένων εκπαιδευτικών πλαισίων (Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης, σχολικών βιβλιοθηκών κλπ) με τη λογική του περιττού και μη αποδοτικού, «τιμωρεί» την εκπαιδευτική διαδικασία για προηγούμενες ελλείψεις και στρεβλώσεις, για τις οποίες δεν ευθύνεται κανείς άλλος παρά η πολιτική ηγεσία.
• Η περιθωριοποίηση και η απαξίωση του ρόλου της ειδικής αγωγής, με την εγκληματικής εμπνεύσεως απόφαση για χρηματοδότησή της από το ΕΣΠΑ αντί του τακτικού προϋπολογισμού, αποκαλύπτει την πραγματική ατζέντα του μνημονίου: «Οι αδύναμοι δεν θα επιβιώσουν». Η κατάργηση των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. αποτελεί μία ακόμη επιβεβαίωση.
• Η απαξίωση και ο μαρασμός του θεσμού του ολοήμερου σχολείου, της άλλοτε «ναυαρχίδας» της κοινωνικής πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, προσβάλει ως απόλυτος εμπαιγμός την δοκιμαζόμενη Ελληνική οικογένεια.
• Ο ερασιτεχνικός προγραμματισμός της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών, αποκαλύπτει την πραγματική βαρύτητα που δίνει το Υπουργείο στην ξενόγλωσση εκπαίδευση.

Στο «νέο» αυτό σχολείο των «καινοτομιών» καλείται για ακόμη μία φορά η εκπαιδευτική κοινότητα να προασπίσει το κοινωνικό αγαθό της Παιδείας, αντιμετωπίζοντας όμως πλέον την ανάλγητη ανατροπή των εργασιακών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και τις ανυπέρβλητες δυσκολίες της νέας πολιτικής της διαχείρισης του εκπαιδευτικού προσωπικού.
Οι εκπαιδευτικοί τα δύο τελευταία χρόνια, με την εφαρμογή του μνημονίου και του μεσοπρόθεσμου, έχουν ήδη απολέσει τέσσερις μισθούς και σε συνδυασμό με την πρωτοφανή ακρίβεια έχουν ήδη οδηγηθεί στην εξαθλίωση.
Η «ευελιξία» της «διαθεσιμότητας» του «κρατικού υπαλλήλου» εξοντώνει στην ουσία τις οικογένειες των εκπαιδευτικών, καλώντας τις να πληρώσουν με τις αναγκαστικές μετακινήσεις, τα διαχρονικά λάθη και τις παραλείψεις της πολιτικής ηγεσίας.

Καταγγέλλουμε την ανάλγητη επίθεση από την Κυβέρνηση και την Τρόικα, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι αποτελεί ντροπή για όλους αυτούς που παριστάνουν τους μεταρρυθμιστές της ελληνικής κοινωνίας, να φέρονται μ’ αυτόν τον τρόπο στους εκπαιδευτικούς λειτουργούς, οι οποίοι προετοιμάζουν τη γενιά του αύριο.
Η εκπαιδευτική κοινότητα για μία ακόμη φορά στέκεται σθεναρά απέναντι στην εφαρμοζόμενη πολιτική. Ο εκπαιδευτικός θα λειτουργήσει και πάλι ως ανάχωμα στην επίθεση που δέχεται η Παιδεία σεβόμενος τον ρόλο του και την αποστολή του.

Δεν αποδεχόμαστε το νέο μισθολόγιο της εξαθλίωσης.

Ζητάμε την άμεση απόσυρση του πολυνομοσχεδίου και την ικανοποίηση των αιτημάτων της εκπαιδευτικής κοινότητας, όπως αυτά έχουν κατατεθεί από την ΟΛΜΕ και την ΔΟΕ. 


Το ψήφισμα αυτό αποστέλλεται στα σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για τη συλλογή υπογραφών ώστε να προωθηθεί στις αρμόδιες αρχές (Υπουργείο - Περ/κή Δ/νση - Φορείς - Συλλόγους κλπ). 

Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2011

Προβολή Ντοκιμαντέρ "Χρεοκρατία"

Γελοιογραφίες για την Παιδεία (2011)

Την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2011, κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Καστοριάς στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας, αναρτήθηκαν και εκτέθηκαν επίκαιρες γελοιογραφίες εμπνευσμένες από την κατάσταση που επικρατεί φέτος στην Παιδεία. 

Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας 5-10-2011

 Την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2011, ημέρα του Εκπαιδευτικού, εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των Συλλόγων τους και συγκεντρώθηκαν στις 14.00, στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας, στην αρχή μιας σειράς εκδηλώσεων διαμαρτυρίας για την πολιτική που ασκείται και την κατάσταση που επικρατεί στην Εκπαίδευση.

5η Οκτωβρίου 2011: Παγκόσμια Ημέρα των Εκπαιδευτικών


Διακήρυξη της ΟΛΜΕ

Η Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών βρίσκει εφέτος τη χώρα μας, όπως και τη διεθνή κοινότητα, στη δίνη μιας οικονομικής κρίσης πρωτοφανούς για τα μεταπολεμικά δεδομένα, που επηρεάζει καθοριστικά και την εκπαίδευση.
Οι εκπαιδευτικοί, μαζί με όλους τους εργαζομένους, καλούνται να υποστούν τις δραματικές συνέπειες της κρίσης που άλλοι δημιούργησαν. Να αποδεχθούν για μια ακόμη φορά τη σοβαρή μείωση των αποδοχών, την υποβάθμιση της ζωής τους, τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις, το φάσμα της απόλυσης με τη λεγόμενη εργασιακή εφεδρεία.
        Η τραγική κατάσταση που αντιμετωπίζει η εκπαίδευση έγινε ήδη αισθητή με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ως αποτέλεσμα της ακολουθούμενης εκπαιδευτικής πολιτικής των Μνημονίων και του Μεσοπρόθεσμου. 
Ήδη έχουν φανεί ανάγλυφα οι επιπτώσεις των περικοπών. Τα μαθήματα ξεκίνησαν χωρίς σχολικά βιβλία, ενώ μέχρι τα Χριστούγεννα είναι αμφίβολο αν θα έχει ολοκληρωθεί η αποστολή τους στα σχολεία. Οι «λύσεις» που προτείνει το Υπουργείο Παιδείας (ανάρτηση βιβλίων στο διαδίκτυο, διανομή DVD και φωτοτυπίες) είναι από κάθε άποψη απαράδεκτες όσο και ανεφάρμοστες.
Μειώθηκαν, επίσης, δραστικά οι προσλήψεις εκπαιδευτικών. Τα κενά που δημιουργήθηκαν το Υπουργείο Παιδείας προσπαθεί να τα αντιμετωπίσει αποψιλώνοντας το σχολείο από βασικές εκπαιδευτικές λειτουργίες. Κατάργησε, έτσι, την Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη, την Ενισχυτική Διδασκαλία και τα αθλητικά σχολεία. Υποβάθμισε τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών. Καταργεί τη διδασκαλία των καλλιτεχνικών στο λύκειο, την πολιτική αγωγή, την πληροφορική και άλλα μαθήματα που είναι απαραίτητα για τη συνολική μορφωτική συγκρότηση των νέων. Υποβαθμίζει τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, κλείνει 22 κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, αναστέλλει τη λειτουργία των Συμβουλευτικών  Σταθμών Νέων, αποδομεί τις υπηρεσίες συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού. Μετά την κατάργηση 1.000 σχολείων την περσινή χρονιά σχεδιάζει ήδη την κατάργηση και άλλων. Προωθεί τη δημιουργία πολυπληθών τμημάτων  των 28-30 μαθητών.
Κάτω από τον οδοστρωτήρα του Μεσοπρόθεσμου, οι περικοπές του προϋπολογισμού για την παιδεία αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι το 2015.  Η ελληνική κοινωνία καλείται να υποστεί τις δραματικές συνέπειες μιας πρωτόγνωρης μείωσης των δημόσιων δαπανών για την παιδεία, που θα φτάσουν το 2015 μόλις στο 2,23 % επί του ΑΕΠ με  όλες τις δραματικές  επιπτώσεις αυτής της εξέλιξης για το δημόσιο σχολείο.
Είναι πλέον φανερό πως, αν δεν ανατραπεί άμεσα αυτή η πολιτική, που ασκεί η κυβέρνηση με τις εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΔΝΤ, οι επιπτώσεις θα είναι, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, καταστροφικές. Προς την κατεύθυνση αυτή θα συγκεντρώσουμε όλες μας τις δυνάμεις.
Απαιτούμε να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε ακόμα και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες να διασφαλίζεται η επαρκής εκπαίδευση όλων των παιδιών χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Για κάθε παιδί που συναντά δυσκολίες στη μάθηση πρέπει η δημόσια εκπαίδευση, ανεξάρτητα από την οικονομική συγκυρία, να εξασφαλίζει τις κατάλληλες υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε ένα περιβάλλον ισονομίας και αξιοπρέπειας. Η οικονομική κρίση δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελεί την αιτία ή τη δικαιολογία για την υποβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και την ενίσχυση των μορφωτικών ανισοτήτων στα σχολεία και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Επισημαίνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι οι ποικίλες μορφές εργασιακής ανασφάλειας και αβεβαιότητας έχουν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στο εκπαιδευτικό προσωπικό, καθώς υπονομεύουν βασικά δικαιώματα και κατακτήσεις του κόσμου της εργασίας. Ταυτόχρονα, επηρεάζουν καθοριστικά την ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Η μονιμότητα της εργασιακής σχέσης, ο πλήρης σεβασμός των εργασιακών δικαιωμάτων για κάθε εκπαιδευτικό και οι επαρκείς αποδοχές είναι από τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση.
Είναι αναγκαίο, ακόμη, να εξασφαλιστούν από την Πολιτεία οι προϋποθέσεις ώστε οι εκπαιδευτικοί να προετοιμάζονται σωστά για το έργο τους, να εργάζονται σε κατάλληλες συνθήκες, να διασφαλίζεται η παιδαγωγική αυτονομία στην άσκηση του έργου τους και να διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη λήψη των αποφάσεων για τα ζητήματα που τους αφορούν. Γι’ αυτό και πρέπει να δοθεί ακόμη μεγαλύτερη σημασία στην αρχική εκπαίδευση και τη συνεχή επιμόρφωση, τη μετεκπαίδευση και την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών.
Στις μέρες μας η δημόσια εκπαίδευση δέχεται έντονες πιέσεις από ισχυρά συμφέροντα με στόχο τη στροφή της προς την ιδιωτική εκπαίδευση και την υποταγή της στις κερδοσκοπικές διαθέσεις των μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων. Αντί να είναι σχολείο της γνώσης μετατρέπεται σε σχολείο της κατάρτισης και των δεξιοτήτων, προετοιμάζοντας τους μαθητές για το Πανεπιστήμιο της κατάρτισης. Πρόκειται για μια άκρως ανησυχητική και επικίνδυνη προοπτική. Είμαστε αντίθετοι με τη χρησιμοποίηση της αξιολόγησης και της αποκέντρωσης για την υποταγή της εκπαίδευσης στις επιταγές της αγοράς και των επιχειρήσεων. Αυτό που έχει άμεση ανάγκη σήμερα η εκπαίδευση είναι η γενναία στήριξη και η ουσιαστική αναβάθμισή της από την Πολιτεία, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του λαού και στις μορφωτικές αναζητήσεις των νέων.
Ως εκπαιδευτικό κίνημα επιμένουμε με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα να διεκδικούμε ένα σχολείο που θα συμβάλλει στη χειραφέτηση των υλικών και πνευματικών παραγωγικών δυνάμεων της ανθρωπότητας από τα δεσμά της εκμετάλλευσης και της χειραγώγησης. Ένα σχολείο δημόσιο και δωρεάν, που θα χωράει όλα τα παιδιά και όλη τη γνώση.

Εκπαίδευση και ισότητα των φύλων

Εφέτος, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών (Education International) δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση και μέσω της εκπαίδευσης. Πολλά επιτεύγματα σε αυτό τον τομέα καταγράφηκαν την τελευταία 25ετία, αλλά είναι πολύ περισσότερα αυτά που πρέπει να γίνουν. Σε πολλές χώρες, για παράδειγμα, η αναλογία κοριτσιών-αγοριών στην εγγραφή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση παραμένει επικίνδυνα σε βάρος των κοριτσιών, ενώ αντίστοιχα οι επιδόσεις των αγοριών στα μαθήματα του σχολείου είναι φαινόμενο που αυξάνεται ανησυχητικά σε πολλές, κυρίως προηγμένες χώρες.
Ιδιαίτερη σημασία για την ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση έχει και η ισότητα ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες εκπαιδευτικούς. Η συμβολή των εκπαιδευτικών και της εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα σημαντική για την υπέρβαση των στερεοτύπων του φύλου στη νέα γενιά. Όπως σημειώνει η Διεθνής Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών, για να είναι οι εκπαιδευτικοί θετικά πρότυπα για τους μαθητές και τις μαθήτριες στα θέματα του φύλου, πρέπει να αντιμετωπιστούν ταυτόχρονα οι ανισότητες εντός των πλαισίων του εκπαιδευτικού επαγγέλματος. Χρειάζεται να ενισχυθούν οι δυνατότητες των γυναικών να συμμετέχουν σε θέσεις κομβικής σημασίας στην εκπαίδευση και στα κέντρα όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις.

Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας 5-10-2011

Απεργία 5 Οκτωβρίου 2011

Επιστολές ΟΛΜΕ προς Εκπαιδευτικούς, Γονείς, Μαθητές

γραμμα συναδ11
επιστολήγονείς

Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Μήνυμα της ΕΛΜΕ Καστοριάς για την έναρξη του σχολικού έτους

ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                      Ημερομηνία: 12-09-2011
Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                                     
Πληροφορίες:
Πανταζόπουλος Ιωάννης                                                       
6948194692                                                              ΠΡΟΣ:  Τις Σχολικές Μονάδες         
Αναστασιάδης Ιωάννης                                                             του ΠΥΣΔΕ Καστοριάς
6977568255                                                                       
elmekast@gmail.com                                                       
                                                                                   
                                                                     
ΘΕΜΑ: Έναρξη σχολικού έτους


            Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Καστοριάς, εύχεται στις/στους συναδέλφους Καλή και Δημιουργική Σχολική Χρονιά.
Ως εκπαιδευτικοί λειτουργοί, όπως κάθε χρόνο, οφείλουμε με την γνώριμη συνέπεια, τον πηγαίο ζήλο και την συναισθηματική ωριμότητά μας να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό στην εκπαιδευτική διαδικασία ώστε, να αποτελέσουμε πρότυπα στα χαμόγελα και στα όνειρα των μαθητών μας.
Ωστόσο απέναντί μας, δυστυχώς για μία ακόμη χρονιά, τα πρωτοφανή για τα δεδομένα της σύγχρονης Ελλάδας οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, με άμεσο αντίκτυπο στον χώρο της παιδείας.
Η υποβάθμιση και απαξίωση του δημοσίου σχολείου συνεχίζεται και φέτος. Προηγήθηκαν με βιασύνη και προχειρότητα οι καταργήσεις - συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων και ακολούθησαν καταργήσεις σημαντικών υποστηρικτικών θεσμών των δημοσίων σχολείων, οι οποίοι λειτουργούσαν δεκαετίες τώρα, έστω και με πολλές αδυναμίες, όπως τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης (Τ.Α.Δ.), η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη και η Ενισχυτική Διδασκαλία.
Όμως το Υπουργείο Παιδείας έρχεται να μας εκπλήξει αρνητικά για μία ακόμη φορά. Λίγες μέρες πριν ανοίξουν τα σχολεία αποδεικνύει ότι δεν ήταν έτοιμο ούτε για τα αυτονόητα. Τα σχολικά βιβλία στο σύνολό τους εκτιμάται ότι θα έχουν μοιραστεί στους μαθητές μέχρι τα... Χριστούγεννα! Οι μαθητές καλούνται να ανατρέχουν σε ψηφιακά μέσα (DVD και διαδίκτυο) καθώς και σε … φωτοτυπίες για την ανάγνωση και μελέτη τους. Το κόστος τους μάλιστα, σύμφωνα με έρευνα, θα είναι πολλαπλάσιο αυτού της έκδοσης των σχολικών εγχειριδίων του ΟΕΔΒ, ενώ καλεί για μία ακόμη φορά τις Δημοτικές Αρχές να καλύψουν τις δικές του αδυναμίες. Και όλα αυτά ενώ η ηγεσία του Υπουργείου διαφημίζει με υπερηφάνεια σε όλα τα μέσα το πρωτοποριακό, καινοτόμο, δυναμικό ψηφιακό «Νέο Σχολείο». Σήμερα όμως αποκαλύπτονται τα πραγματικά κριτήρια με  τα οποία οραματίζονται την Παιδεία του αύριο, που μόνο παιδαγωγικά δεν είναι και σε καμία περίπτωση δεν έχουν στο επίκεντρο τον μαθητή. Κύριο μέλημα του Υπουργείου είναι η εξοικονόμηση πόρων με κάθε τρόπο. Η λογιστική βαφτίζεται «εξορθολογισμός» και η προχειρότητα «καινοτομία».
           Η ίδια φιλοσοφία εφαρμόζεται και στη διαχείριση του εκπαιδευτικού προσωπικού. Μετά τις καθυστερημένες και περιορισμένες μεταθέσεις, οι αποσπάσεις των συναδέλφων εκπαιδευτικών ανακοινώθηκαν λίγες ώρες πριν την έναρξη του σχολικού έτους, συγκεκριμένα το βράδυ της 31ης Αυγούστου με αποτέλεσμα να τρέχουν πραγματικά την τελευταία στιγμή για να παρουσιαστούν στις περιοχές όπου ανήκουν οργανικά ή όπου αποσπάστηκαν. Ο αριθμός των αποσπάσεων μάλιστα, απέδειξε ότι το Υπουργείο είναι αποφασισμένο να περικόψει τις εθελούσιες μετακινήσεις εκπαιδευτικών χωρίς να ενδιαφέρεται για τους σοβαρούς οικογενειακούς - προσωπικούς - οικονομικούς και λόγους υγείας των συναδέλφων, με αποτέλεσμα ακόμη και σήμερα να βρίσκονται στον αέρα και να είναι αναγκασμένοι να συντηρούν 2 σπίτια! Παρόλα αυτά, όλα φαίνεται να οδηγούν προς τις αναγκαστικές μετακινήσεις προσωπικού εντός Περιφέρειας, βάσει του Ν. 3848.
            Στο αέρα επίσης βρίσκονται και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας μιας και για την εύρυθμη λειτουργία τους, το Υπουργείο φέτος αποφάσισε να αποσπάσει ελάχιστους εκπαιδευτικούς. Για την κάλυψη των κενών θέσεων, εξέδωσε εγκύκλιο ωρομισθίων εκπαιδευτικών, με την προϋπόθεση να εκδίδουν απόδειξη παροχής υπηρεσιών! Αγνοεί έτσι πολλούς συναδέλφους, οι οποίοι υπηρέτησαν πολλά χρόνια στα Σ.Δ.Ε. και το ίδιο το Υπουργείο τους είχε επιμορφώσει στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.
Καθόλου ευχάριστα δεν είναι τα νέα και για τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, για τα οποία οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών δεν έχουν καν ανακοινωθεί. Με νόμο μάλιστα που αναμένεται να ψηφιστεί εντός λίγων ημερών καταργείται η υπάρχουσα αυτονομία των σχολικών μονάδων του εξωτερικού και τίθεται σε αμφιβολία η ύπαρξή τους.
           Η ίδια τακτική ακολουθήθηκε και λίγες εβδομάδες πριν με τους ελάχιστους (κανέναν για την Καστοριά) διορισμούς. 546 διορισμοί συνολικά σε Α/θμια και Β/θμια για όλη τη χώρα, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ΟΛΜΕ και ΔΟΕ οι συνταξιοδοτήσεις θα φτάσουν στις 10000 για φέτος. Αυτό σημαίνει ότι η αναλογία συνταξιοδοτήσεων – προσλήψεων αγγίζει το 1 προς 20 και όχι το 1 προς 10, όπως περήφανα ανακοίνωσε η κα Υπουργός.
Ο διαγωνισμός για την κάλυψη των αναγκών σ’ ένα ευαίσθητο κομμάτι της εκπαίδευσης, αυτό της ειδικής αγωγής, παρότι ανακοινώθηκε δύο χρόνια πριν από την ίδια την κα. Υπουργό, δυστυχώς δεν έγινε ποτέ! Έτσι κάθε χρόνο το Υπουργείο καλείται να καλύψει πάγιες και διαρκείς ανάγκες των σχολείων και των τμημάτων ειδικής αγωγής με προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομισθίων. Γεγονός που δημιουργεί τεράστια αναστάτωση σε έναν χώρο, του οποίου οι ανάγκες θα έπρεπε να καλυφθούν κατά προτεραιότητα.
Για τις κρίσεις των στελεχών της εκπαίδευσης, τεχνηέντως, παρακάμπτοντας τον νόμο που η ίδια ηγεσία του Υπουργείου κατέθεσε πριν έναν χρόνο, ανέβαλε τις κρίσεις των Σχολικών Συμβούλων και έδωσε προτεραιότητα στις κρίσεις των Διευθυντών των σχολικών μονάδων. Μάλιστα χρειάστηκαν πολλά διευκρινιστικά έγγραφα, τα οποία τελικά δεν αποσαφήνισαν σε πολλές περιπτώσεις την όλη διαδικασία, ενώ εκκρεμούν ενστάσεις.
Πολλές εκκρεμότητες ακόμη υπάρχουν και στις τοποθετήσεις υπευθύνων σχολικών βιβλιοθηκών, υπευθύνων καλλιτεχνικών - πολιτιστικών - περιβαλλοντικών και προγραμμάτων αγωγής υγείας και τεχνικών των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.
Το ίδιο ασαφές είναι και το τοπίο γύρω από την ερευνητική εργασία (project) που θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στα "Νέα Λύκεια". Μια ιδέα που είχε την αποδοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά πολλά θέματα θα πρέπει να λυθούν και να απαντηθούν σχετικά με την εφαρμογή της, άμεσα μάλιστα, μιας και απέχουμε λίγες μόλις ώρες πριν χτυπήσει το κουδούνι.
Τα σχολεία επίσης, ακόμη προσπαθούν να βρουν μία φόρμουλα που θα επιλύει στον ελάχιστο βαθμό το σοβαρότατο θέμα που προέκυψε αιφνιδιαστικά στο τέλος του περασμένου διδακτικού έτους με τα ξενόγλωσσα τμήματα. Τότε με απόλυτα «παιδαγωγικά» κριτήρια και με γνώμονα το «Νέο» δυναμικό – πολύγλωσσο Γυμνάσιο, αποφασίστηκε να διδάσκεται μόνο μία δεύτερη ξένη γλώσσα, σε αντίθεση με τις αρχικές εξαγγελίες της κα. Υπουργού. Οι συνέπειες αυτής της απόφασης διαφαίνονται τώρα στον σχολικό προγραμματισμό.
            Μέσα σ’ αυτό το βαρύ κλίμα της αβεβαιότητας και ανασφάλειας έρχονται να προστεθούν και τα δυσβάσταχτα οικονομικά μέτρα, που συρρικνώνουν τις ήδη περιορισμένες απολαβές των εκπαιδευτικών. Νέες περικοπές και μάλιστα αναδρομικά θα εκτροχιάσουν τον οικονομικό προγραμματισμό του καθενός.
            Στο κατώφλι του νέου σχολικού έτους οφείλουμε να σταθούμε ενωμένοι, με αισιοδοξία αλλά και δυναμισμό, απέναντι σε πρακτικές και πολιτικές που θίγουν τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια όλων των εργαζομένων και συρρικνώνουν τη δημόσια δωρεάν παιδεία.
Ας ευχηθούμε να ξεπεράσουμε αυτή τη δύσκολη συγκυρία και να μην επαληθευτούν οι φόβοι μας. Εξάλλου όλοι χρειαζόμαστε ένα ουσιαστικό Νέο Σχολείο, με εκπαιδευτικούς και μαθητές στο προσκήνιο.


                                       Για το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε.

           Ο Πρόεδρος                                                  Ο Οργ. ΓραμματέαςΙωάννης Πανταζόπουλος                                         Ιωάννης Αναστασιάδης

Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2011

Απάντηση ΕΛΜΕ Καστοριάς σε δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας

ΕΛΜΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011

Έγγραφο με πρωτοβουλία των μαθητών του 4ου Γυμνασίου Καστοριάς

Ο Σύλλογος διδασκόντων και οι μαθητές του 4ου Γυμνασίου Καστοριάς εκφράζουν τα συλλυπητήρια τους στις οικογένειες των δύο νεαρών αστυνομικών που χάθηκαν άδικα την Τρίτη 01/03/2011.