Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012

Διαμαρτυρία για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Result File

Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

δελτίοτύπουσυνάντηση11012012

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΤΟ 2010

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι
 Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, στο πολυνομοσχέδιο Βενιζέλου που ψηφίζεται αυτές τις μέρες, καταργείται η τριετής υποχρεωτική παραμονή των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στην περιοχή του πρώτου διορισμού και γίνεται διετής. Ταυτόχρονα δίνεται το δικαίωμα σε όσους συναδέλφους διορίστηκαν το 2010 να κάνουν αίτηση για μετάθεση εντός 10 ημερών από την ψήφιση του νόμου.
Η ρύθμιση αυτή είναι μια πρώτη νίκη του συνδικαλιστικού κινήματος των εκπαιδευτικών απέναντι στην τιμωρητική διάταξη του νόμου 3848/2010. Οριστική λύση, όμως, θα δοθεί με την κατάργηση και της διετίας και την επαναφορά της ρύθμισης που  ίσχυε, δηλαδή, δικαίωμα μετάθεσης μετά από ένα χρόνο παραμονής στην οργανική θέση. Γι΄ αυτό και το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να συνεχίσει τον αγώνα με την ίδια αποφασιστικότητα για την κατάργηση και της διετίας.

Αναλυτικά  η τροπολογία προβλέπει τα  εξής:
«....... α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 4 και στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) η λέξη «τριών» αντικαθίσταται από τη λέξη «δύο». Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 4 και στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 9 του ίδιου νόμου,  ύστερα από τη φράση «Ο τρίτος» προστίθεται η φράση «και ο τέταρτος» και η λέξη « μοριοδοτείται » αντικαθίσταται από τη λέξη « μοριοδοτούνται ».
β) Από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του ν. 3848/2010 απαλείφεται η φράση «Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 4 για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς,».
γ) Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διορίστηκαν το έτος 2010 δύνανται κατά το σχολικό έτος 2011-2012 να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης  εντός δέκα ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, κατά παρέκκλιση της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45).

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΟΠΗ ΤΟΥ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΑ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ

κατάργησηπλεονάζοντος12012012

Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2012

Ενημέρωση για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΕΝΗΜ ΕΟΠΥΥ

Μελέτη και επεξεργασία στοιχείων για τον χρόνο εργασίας και τους μισθούς των εκπαιδευτικών σε Ελλάδα - ΕΕ - Λοιπές Χώρες

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας μας.

http://olmesch.wordpress.com/2011/12/07/07-12-11-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CE%B9/