Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2011

Ενημέρωση για επίκαιρα ζητήματα

ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                       Ημερομηνία: 13-12-2011
Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                                                                          Αριθ. Πρωτ. – 33 -
Πληροφορίες:
Πανταζόπουλος Ιωάννης                   
6948194692                                                               ΠΡΟΣ:  Τις Σχολικές Μονάδες       
Αναστασιάδης Ιωάννης                                                           του ΠΥΣΔΕ Καστοριάς
6977568255                               
elmekast@gmail.com                           


ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για επίκαιρα ζητήματα

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
τις τελευταίες ημέρες πολλοί από μας γίναμε αποδέκτες ενός μηνύματος, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή μέσω των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης. Το συγκεκριμένο μήνυμα παρακινούσε τους συναδέλφους να υποβάλουν ενστάσεις για την κατάταξή τους, στον βαθμό που ορίστηκε βάσει του Ν.4024/2011, μιας και οι εκπαιδευτικοί ασκούν διδακτικό έργο και όχι διοικητικό. Κατ’ επέκταση θα έπρεπε οι εκπαιδευτικοί να κατατάσσονται με βαθμό αφετηρίας τον Γ’ και όχι τον ΣΤ’ όπως οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι.
Μετά από επικοινωνία μας με την ΟΛΜΕ, η προφορική απάντηση που λάβαμε ήταν πως δυστυχώς δεν μπορεί να στηριχθεί νομικά αυτός ο ισχυρισμός για τους παρακάτω λόγους:
1) Ο νόμος 1566/85 έχει αντικατασταθεί από τον νόμο 3848/2010.
2) Ο νόμος 4024/2011 για το βαθμολόγιο – μισθολόγιο αναφέρεται πλέον σε κρατικούς υπαλλήλους και όχι σε εκπαιδευτικούς. Γι’ αυτό άλλωστε και οι Διευθύνσεις στις διαπιστωτικές πράξεις τους για την κατάταξη μας σε βαθμό και κλιμάκιο, αναφέρονται σε κατάταξη υπαλλήλων και όχι εκπαιδευτικών.
3) Το άρθρο 4 του Ν. 4024/2011 ρητά αναφέρει ότι υπάγονται και οι εκπαιδευτικοί της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης.
Η Νομική Σύμβουλος της ΟΛΜΕ, δεσμεύτηκε για την περαιτέρω διερεύνηση του θέματος, ενώ θα ακολουθήσει ανακοίνωση της ΟΛΜΕ, ώστε να ενημερωθούμε έγκαιρα.
Στόχος μας, συναδέλφισσες – συνάδελφοι, ήταν και είναι το συγκεκριμένο βάρβαρο νομοσχέδιο να μην βρει εφαρμογή στους εκπαιδευτικούς, αλλά και σε κανέναν άλλο εργαζόμενο.
    Αντίθετα, για την περίπτωση του πλεονάζοντα χρόνου υπηρεσίας, που άδικα και αυθαίρετα παραγράφεται μετά την κατάταξή μας σε βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο, η ΟΛΜΕ έχει ήδη συνεννοηθεί με κεντρικά νομικά γραφεία και σε συνεργασία με πανεπιστημιακούς συμβούλους ετοιμάζει προσφυγή για την ακύρωση της συγκεκριμένης διάταξης.
Στόχος της Ομοσπονδίας μας είναι να γίνει μία ενιαία προσφυγή για όλους τους συναδέλφους, ώστε να μην εμπλακούμε όλοι μας σε μία διαδικασία ενστάσεων και διεκδικήσεων προς τέρψη δικαστών, δικηγόρων και γραφείων.
    Ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα που περιμένουμε να λυθεί άμεσα, είναι αυτό της αναγνώρισης προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.4024/2011 οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να αναγνωρίσουν μέχρι 7 χρόνια προϋπηρεσίας από τον ιδιωτικό τομέα σε αντίστοιχη εργασία, προκειμένου να εξελιχθούν βαθμολογικά και μισθολογικά. Η αναγνώριση θα γίνει από τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια, όπου θα κατατεθούν τα δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν την απασχόλησή τους σε αντίστοιχη θέση στον ιδιωτικό τομέα. Πολλοί συνάδελφοι έχουν υποβάλλει αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά τους για να προχωρήσει η Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης στην αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους. Ακόμη όμως δεν έχει εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα ή εφαρμοστική εγκύκλιος, η οποία θα καθορίζει το γενικό πλαίσιο. Η Ένωση μας, αλλά και αρκετοί συνάδελφοί μας, έχουν αναδείξει το ζήτημα και έχουν απευθυνθεί σε αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες. Έχουν κατατεθεί ερωτήσεις στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έχει ασκηθεί πίεση για να εκδοθεί η εγκύκλιος και να καθοριστεί το πλαίσιο (τρόπος και προϋποθέσεις αναγνώρισης, προθεσμίες – δικαιολογητικά και λεπτομέρειες), όμως ακόμη δεν υπάρχει κάτι νεότερο.
    Πεδίο εφαρμογής δεν μπορεί να υπάρξει μέχρι της έκδοσης του αντίστοιχου νομοθετικού πλαισίου και για την εφαρμογή του άρθρου 19 του Ν. 4024/2011 όσον αφορά στο Κίνητρο Επίτευξης Στόχων, μιας και δεν έχουν καθοριστεί ποσοτικά και ποιοτικά οι στόχοι, δεν έχει διευκρινιστεί η διαδικασία επίτευξης των στόχων, η αξιολόγηση για την επίτευξη των στόχων (από ποιους θα γίνεται, αν θα υπάρξει σύνδεση με το μισθό και την βαθμολογική εξέλιξη κλπ).
    Τέλος, σχετικά με το επίδομα παραμεθορίου και μετά από όσα έχουν εξαγγελθεί έως τώρα, δικαιούχοι θα είναι όσοι υπηρετούν σε προβληματικές περιοχές κατηγορίας Α’. Ο Νομός Καστοριάς, στο σύνολό του, με το ΦΕΚ 667 τ. Β’/1992 ανήκει στις προβληματικές περιοχές κατηγορίας Α’. Άρα, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, όλοι οι συνάδελφοι που υπηρετούν στα σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς θα δικαιούνται να λαμβάνουν το επίδομα παραμεθορίου και προβληματικής περιοχής, το ύψους του οποίου καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4024/2011 στο εκατό (100) ευρώ (μεικτά).
Η ΕΛΜΕ Καστοριάς, μαζί με τις υπόλοιπες ΕΛΜΕ της Δυτικής Μακεδονίας, είχαμε αποστείλει ήδη από τον περασμένο Απρίλιο στα ανώτατα και ανώτερα κυβερνητικά κλιμάκια, κοινή ανοιχτή επιστολή διαμαρτυρίας σχετικά με την διαφαινόμενη εκείνη την χρονική περίοδο κατάργηση του επιδόματος παραμεθορίου. 
Τον περασμένο Σεπτέμβριο, μετά από επικοινωνία με σχολική μονάδα της περιφέρειάς μας και πριν ακόμη από την κοινοποίηση των εγγράφων διαμαρτυρίας τριών σχολικών μας μονάδων (Γυμνασίου Μαυροχωρίου – Γυμνασίου Κορησού και Γυμνασίου Βογατσικού), απευθυνθήκαμε για μία ακόμη φορά στους αρμόδιους φορείς για να αναδείξουν το ζήτημα.
   


                                                      Για το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε.


            Ο Πρόεδρος                                                                        Ο Οργ. Γραμματέας  Ιωάννης Πανταζόπουλος                                                            Ιωάννης Αναστασιάδης                                   

Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011

Πρωτοβουλία κοινωνικής αλληλεγγύης

ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                            Ημερομηνία: 11-12-2011
Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                                  Αριθ. Πρωτ. – 32 -
Πληροφορίες:
Πανταζόπουλος Ιωάννης                                                       
6948194692                                                                ΠΡΟΣ:  Τις Σχολικές Μονάδες       
Αναστασιάδης Ιωάννης                                                           του ΠΥΣΔΕ Καστοριάς
6977568255                                                                       
elmekast@gmail.com                                                                   


ΘΕΜΑ: Πρωτοβουλία κοινωνικής αλληλεγγύης

           
            Η ΕΛΜΕ Καστοριάς, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς, καλεί τις/τους συναδέλφους και τους μαθητές των σχολικών μας μονάδων, να δείξουμε το κοινωνικό – ανθρώπινο πρόσωπο της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Ιδιαίτερα, στις μέρες μας, που αυξάνονται δραματικά οι συνάνθρωποί μας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν βασικά προβλήματα επιβίωσης, και εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων,  καλούμε όσους μπορούν και θέλουν, να προσφέρουν το ελάχιστο δυνατό σε τρόφιμα, ρουχισμό ή παιδικά παιχνίδια.
Παρακαλούμε τις/τους κ.κ. Δ/ντριες-Δ/ντές να οργανώσουν στις σχολικές τους μονάδες μία ομάδα που θα αναλάβει:
1) την ενημέρωση των συναδέλφων, των γονέων και των μαθητών,
2) την συγκέντρωση των αγαθών (από εκπαιδευτικούς – γονείς – μαθητές) και
3) την προώθησή τους στην κεντρική αποθήκη του Ιερού Ναού Αγίου Νικάνορα (στον κυκλικό κόμβο της περιοχής Χλόης).
Στην συνέχεια, οι υπεύθυνοι Πατέρες της Μητροπόλεώς μας, θα αναλάβουν να διανείμουν και να αξιοποιήσουν τα αγαθά που θα συγκεντρωθούν στους τρεις Δήμους της Περιφερειακής μας Ενότητας, σε ανθρώπους οι οποίοι τα έχουν καθημερινά ανάγκη.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειές.


                                           Για το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε.

            Ο Πρόεδρος                                                               Ο Οργ. ΓραμματέαςΙωάννης Πανταζόπουλος                                             Ιωάννης Αναστασιάδης 

                                      

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ:

- Τα βασικά είδη διατροφής που μπορούμε να συνεισφέρουμε, είναι τρόφιμα μακράς διάρκειας όπως: όσπρια, ζυμαρικά, ελαιόλαδο, γάλα εβαπορέ, ζάχαρη, αλάτι, αλεύρι, κονσέρβες κ.ά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όχι κρέας, λαχανικά, φρούτα, γλυκά (εκτός και αν είναι συσκευασμένα).
- Τα ρούχα – υποδήματα να είναι καθαρά και σε καλή κατάσταση.
- Επίσης τα παιχνίδια να είναι λειτουργικά και να μην έχουν φθορές και σπασίματα.
- Τα αγαθά θα συγκεντρώνονται στις σχολικές μονάδες, σε χώρους που θα ορίζουν οι κ.κ. Δ/ντριες και Δ/ντες, μέσα σε σακούλες ή χαρτοκιβώτια.
- Για να προγραμματίσετε συνάντηση για την παράδοση των αγαθών στην αποθήκη του Ναού, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στον Εφημέριο του Ναού, Πατέρα Ελευθέριο Συτιλίδη,  στα τηλέφωνα: 2467022334 και 6946034936.
- Καταληκτική ημερομηνία παράδοσης των αγαθών ορίζεται η 20η Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.
- Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα μέλη του Δ.Σ. της  ΕΛΜΕ Καστοριάς (Πανταζόπουλος Ιωάννης: 6948194692 – Αναστασιάδης Ιωάννης: 6977568255 ή στο email: elmekast@gmail.com).