Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2013

Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί εργάζονται όσο και οι ευρωπαίοι συνάδελφοί τους, αλλά κάτω από πολύ πιο δύσκολες συνθήκες, ενώ αμείβονται πολύ λιγότερο από εκείνους (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕΜΕΤΕ)

Ο.Λ.Μ.Ε.
Ερμού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255
FAX: 210 33 11 338
e-mail: olme@otenet.gr                                                                                   Αθήνα, 16/10/2013


Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί εργάζονται
όσο και οι ευρωπαίοι συνάδελφοί τους,
αλλά κάτω από πολύ πιο δύσκολες συνθήκες,
ενώ αμείβονται πολύ λιγότερο από εκείνους
(ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕΜΕΤΕ)

Με απανωτά δημοσιεύματα και δηλώσεις παραγόντων της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας έγινε φανερή η επιδίωξή τους να προχωρήσουν σε αύξηση του χρόνου της υποχρεωτικής παρουσίας των εκπαιδευτικών στο χώρο του σχολείου και στην ενίσχυση των μέτρων ελέγχου της παρουσίας τους στο σχολείο. Υποστηρίζουν, γι αυτό το λόγο, ότι δήθεν οι έλληνες εκπαιδευτικοί εργάζονται λιγότερο από τους συναδέλφους τους ευρωπαίους εκπαιδευτικούς και ότι αυτοί είναι η αιτία της αναποτελεσματικότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Οι ισχυρισμοί αυτοί του Υπουργείου Παιδείας είναι ανυπόστατοι και δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα.
Αυτή η θέση μας τεκμηριώνεται από τα στοιχεία που παραθέτουμε στη συνέχεια.

Δουλειά στο σπίτι: ένα δεύτερο ωράριο για τους εκπαιδευτικούς σε όλο τον κόσμο

Στις χώρες της Ευρώπης οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν στις τάξεις τους κατά μέσο όρο από 18 ως 20 ώρες την εβδομάδα. Είναι μήπως τεμπέληδες και φυγόπονοι; Κανένας δεν το λέει αυτό. Απλώς, θεωρείται διεθνώς δεδομένο ότι μια ώρα διδασκαλίας στην τάξη απαιτεί πίσω της αρκετό χρόνο για προετοιμασία, για έλεγχο των γραπτών, για να περαστούν οι βαθμολογίες κ.λπ.. Αυτός ο παραπανίσιος χρόνος, που συνήθως ξεπερνά τις 20 ώρες την εβδομάδα, χαρακτηρίζεται διεθνώς ως «δεύτερο διδακτικό ωράριο». Αυτό, άλλωστε, το ξέρει ο καθένας από τη σχολική του εμπειρία. Στο χρόνο αυτόν δεν συμπεριλαμβάνεται ούτε ο χρόνος της επιτήρησης στα διαλείμματα ούτε ο χρόνος που αφιερώνεται στην επικοινωνία με μαθητές/μαθήτριες και γονείς εκτός της τάξης.

Ο έλληνας καθηγητής / η ελληνίδα καθηγήτρια εργάζεται περισσότερες ώρες την εβδομάδα από τον μέσο Ευρωπαίο συνάδελφό τους

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (Ν. 4152 του 2013), ο έλληνας καθηγητής / η ελληνίδα καθηγήτρια υποχρεώνεται να εργαστεί, μετά και την πρόσφατη αύξηση του διδακτικού ωραρίου που επιβλήθηκε από την κυβέρνηση και την  τρόικα, διδάσκοντας στην τάξη, κατά μέσο όρο 20,5 ώρες την εβδομάδα, τόσο στο Γυμνάσιο όσο και στο Λύκειο. Την ίδια στιγμή, ο αντίστοιχος μέσος όρος στις 25 από τις 27 χώρες της Ε.Ε. είναι 19,1 για τη βαθμίδα του Γυμνασίου και 18,4 για τη βαθμίδα του Λυκείου. Επομένως, οι Έλληνες εκπαιδευτικοί, με τις 20,5 διδακτικές ώρες την εβδομάδα βρίσκονται σαφώς πάνω από το μέσο όρο της Ε.Ε., σε όλη τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Σε γενικές γραμμές, οι χώρες της Ευρώπης τείνουν να μειώσουν τον εβδομαδιαίο διδακτικό χρόνο των εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μόνο η Βουλγαρία και η Ρουμανία, και φυσικά η Ελλάδα, έχουν αυξήσει τελευταία το διδακτικό τους ωράριο.


Οι έλληνες εκπαιδευτικοί φορτώνονται, επιπλέον, με εργασίες γραμματείας, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού

Πάντοτε υπήρχαν σοβαρά κενά και ελλείψεις στα σχολεία μας σε διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό. Η κατάσταση χειροτερεύει αφόρητα με την εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών. Τελευταία απολύθηκαν ακόμη και οι σχολικοί φύλακες. Έτσι, οι έλληνες εκπαιδευτικοί επιβαρύνονται με δουλειές που θα έπρεπε να ανατεθούν σε διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό.  Ταυτόχρονα οι αποδοχές τους έχουν υποστεί δυσβάσταχτη μείωση εξαιτίας των μνημονιακών πολιτικών που ακολουθεί με συνέπεια η κυβέρνηση. Αλλά και οι δαπάνες για την εκπαίδευση έχουν φτάσει ήδη στο 2,51 % ΑΕΠ, με αποτέλεσμα οι σχολικές μονάδες να μην μπορούν να καλύψουν τις στοιχειώδεις δαπάνες για τη λειτουργία τους.

Ο διαθέσιμος χρόνος παρουσίας στο σχολείο δεν διαφέρει ουσιαστικά από τις άλλες χώρες της Ευρώπης.

Ο αριθμός των ωρών παρουσίας στο σχολείο την εβδομάδα αφορά στο διαθέσιμο χρόνο, πλην του διδακτικού, που αφιερώνεται στην εκτέλεση καθηκόντων τα οποία ορίζει ο διευθυντής του σχολείου. Σε γενικές γραμμές, ο χρόνος στον οποίο οι εκπαιδευτικοί καλούνται να είναι παρόντες στο σχολείο κάθε βδομάδα δεν ξεπερνά τις 30 ώρες, εκτός από την Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Όσον αφορά το διαθέσιμο χρόνο στο σχολείο από τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία, ο μέσος όρος είναι 27,5 ώρες και για τη βαθμίδα του Γυμνασίου και για τη βαθμίδα του Λυκείου, ενώ για την Ελλάδα είναι 30 ώρες.

Συνολικός χρόνος απασχόλησης: Επιβαρύνεται στην περίπτωση της Ελλάδας και από τις εξωδιδακτικές εργασίες.

Σε 17 χώρες προσδιορίζεται ο συνολικός χρόνος απασχόλησης σε ώρες την εβδομάδα για τις ανάγκες του σχολείου. Αυτός ο χρόνος αφορά τον αριθμό των διδακτικών ωρών, τον αριθμό των διαθέσιμων ωρών στο σχολείο και το χρόνο που αφιερώνεται για την προετοιμασία και βαθμολόγηση, και μπορεί να αφορά ώρες εκτός σχολείου. Ο χρόνος αυτός κυμαίνεται από 35-40 ώρες. Για την Ελλάδα δεν υπάρχουν αντίστοιχα στοιχεία, μια και η προετοιμασία των εκπαιδευτικών στο σπίτι, η βαθμολόγηση κ.ά. δεν υπολογίζονται. Όμως ειδικά για την Ελλάδα είναι σημαντικός ο χρόνος που αφιερώνουν οι καθηγητές και καθηγήτριες για εξωδιδακτικές εργασίες, λόγω των σοβαρών ελλείψεων σε γραμματειακή υποστήριξη και βοηθητικό προσωπικό.

Ο ετήσιος αριθμός ημερών και ωρών διδασκαλίας στην Ελλάδα δεν διαφέρει ουσιαστικά.

Οι έλληνες εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με διεθνείς έρευνες, εργάζονται συνολικά  στο σχολείο 1.170 ώρες το έτος στο γυμνάσιο και το λύκειο. Αντίστοιχα,  ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ είναι 1.199 για την βαθμίδα του Γυμνασίου και 1.166 για τη βαθμίδα του Λυκείου, ενώ για την Ευρωπαϊκή Ένωση (των 19 χωρών) είναι 1.133 και 1.108 αντίστοιχα.
Σχετικά με τον αριθμό ημερών διδασκαλίας κατά τη διάρκεια του έτους, για την Ελλάδα υπολογίζεται σε 158 ημέρες στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Είναι γεγονός ότι ο αριθμός αυτός βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ, που είναι 186/184) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (των 19 χωρών), που είναι 181. Αυτή η διαφορά, όμως, οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι στην Ελλάδα περισσότερες από τέσσερις εβδομάδες το χρόνο αφιερώνονται στη διεξαγωγή των εξετάσεων (επιτηρήσεις, βαθμολογήσεις κ.λπ.), και όχι στο ότι δήθεν οι εκπαιδευτικοί δεν εργάζονται.

Έναρξη και λήξη του σχολικού έτους, διακοπές και αργίες: χωρίς ουσιαστικές διαφορές
Υπάρχει μεγάλη ποικιλία στην Ευρώπη ως προς τη διάρκεια του σχολικού έτους, με βάση την έναρξη και τη λήξη του. Γενικά, υπολογίζεται σε 32 έως 48 εβδομάδες, με μέσο όρο τις 42 εβδομάδες, χωρίς να προσμετρώνται οι εβδομάδες διακοπών και οι ημέρες αργιών εντός του σχολικού έτους. Για την Ελλάδα η διάρκεια του έτους υπολογίζεται σε 40 με 41 εβδομάδες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι ημέρες διεξαγωγής των εξετάσεων.  
Επίσης, σε όλες τις χώρες προβλέπονται διακοπές κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων και του Πάσχα, εκτός από την Ολλανδία, η οποία δεν έχει διακοπές το Πάσχα. Οι περισσότερες χώρες έχουν επίσης τις «διακοπές του Φθινοπώρου». Επίσης, αρκετές χώρες έχουν τις διακοπές «του χειμώνα - καρναβαλιού» και σε αρκετές χώρες προβλέπονται διακοπές μετά το τέλος του τρίτου τριμήνου. Ο μέσος όρος των διακοπών κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους είναι 4 εβδομάδες. Η Ελλάδα έχει 4 εβδομάδες διακοπές (Χριστούγεννα, Πάσχα) και είναι ακριβώς στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 χωρών. Επίσης, όλες οι χώρες έχουν κάποιες ημέρες μεμονωμένων αργιών (εθνικές, τοπικές γιορτές, θρησκευτικές κ.ά.) που ο μέσος όρος τους είναι 10 ημέρες. Η Ελλάδα έχει 9 ημέρες τέτοιων αργιών.
Ο καθαρά εργάσιμος χρόνος για τους μαθητές κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους είναι κατά μέσο όρο στην Ευρώπη 36 εβδομάδες. Τις περισσότερες εβδομάδες έχουν η Δανία (41) και η Τσεχία και η Β. Ιρλανδία (40) και τις λιγότερες η Βουλγαρία (26/32). Η Κύπρος και η Γαλλία εμφανίζονται με 31-34 εβδομάδες και η Ελλάδα με 31 εβδομάδες, γιατί δεν περιλαμβάνονται οι εβδομάδες των εξετάσεων, που ουσιαστικά είναι εργάσιμος χρόνος για τους μαθητές. Αν συνυπολογιστούν και αυτές οι εβδομάδες, η Ελλάδα βρίσκεται στο μέσο όρο, με 35-36 εργάσιμες εβδομάδες για τους μαθητές.
Ο καθαρά εργάσιμος χρόνος για τους  εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους είναι 38,6 εβδομάδες. Στην Ελλάδα οι εργάσιμες εβδομάδες για τους εκπαιδευτικούς είναι 39, λίγο πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 χωρών.
Οι θερινές διακοπές για τους μαθητές είναι κατά μέσο όρο 10 εβδομάδες. Για την Ελλάδα είναι 11. Τη μεγαλύτερη διάρκεια διακοπών έχουν η Εσθονία, η Ιταλία, η Λετονία, η Μάλτα και η Πορτογαλία με 13 εβδομάδες, ενώ τη μικρότερη έχουν η Δανία (7), η Γερμανία (6), η Ολλανδία (8), η Αγγλία και Ουαλία (6) και η Σκωτία (7).

Στο «διά ταύτα»

Με βάση τα παραπάνω, θεωρούμε ηθικά απαράδεκτη και παιδαγωγικά ανεπίτρεπτη την τακτική του Υπ. Παιδείας, αλλά και κάποιων μέσων μαζικής επικοινωνίας, που επιχειρούν να ενοχοποιήσουν τους εκπαιδευτικούς για την αναποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης και να μειώσουν το κύρος τους ενώπιον της εκπαιδευτικής κοινότητας και της ελληνικής κοινωνίας.
Δεν χρειάζονται περισσότερα μέτρα ελέγχου και καταστολής σε βάρος των εκπαιδευτικών. Από αυτά έχουν χορτάσει πλέον. Τυχόν αδικαιολόγητη απουσία από την εργασία τους είναι αδύνατο να περάσει απαρατήρητη και μπορεί να αντιμετωπιστεί κάλλιστα από την ισχύουσα νομοθεσία. Εκείνο που χρειάζεται είναι να εμπεδωθεί  κλίμα εμπιστοσύνης και κατανόησης στο χώρο του σχολείου, προς όφελος της εκπαίδευσης. Αυτό όμως, δυστυχώς, το αποκλείει η εκπαιδευτική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση.
Επίορκοι, κοπανατζήδες, τεμπέληδες κι αδιάφοροι είναι μερικοί μόνο από τους πιο ήπιους χαρακτηρισμούς των εκπαιδευτικών από την πλευρά του υπουργείου Παιδείας. Επιδιώκουν έτσι, να δικαιολογήσουν τις πολιτικές της διαθεσιμότητας και των απολύσεων, που προωθεί η κυβέρνηση.
Έρχεται όμως μια διεθνής έρευνα να ανατρέψει αυτά τα αναιτιολόγητα κλισέ με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Η Ελλάδα καταλαμβάνει ανάμεσα σε 21 χώρες τη δεύτερη θέση (και μάλιστα την πρώτη στην Ευρώπη) σε ό,τι αφορά το κύρος των εκπαιδευτικών και την εμπιστοσύνη με την οποία τους/τις περιβάλλουν οι πολίτες, αφήνοντας πίσω της χώρες όπως Φιλανδία, Γερμανία, Ελβετία, Ολλανδία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο. Όταν όμως οι ερωτώμενοι πολίτες καλούνται να αξιολογήσουν το εκπαιδευτικό σύστημα, το βαθμολογούν με 4 στα 10, δηλαδή «κάτω από τη βάση». Η θετική  εικόνα των Ελλήνων εκπαιδευτικών που αναδύεται από αυτή την έρευνα είναι ενδιαφέρον ότι διαμορφώθηκε παρά τον πόλεμο λάσπης που έχει ξεσπάσει εναντίον τους από την κυβέρνηση και τα καθεστωτικά μέσα ενημέρωσης. Και αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να προβληματίσει σοβαρά το Υπουργείο Παιδείας.
Ο ανομολόγητος στόχος της κυβέρνησης, που φαίνεται να κρύβεται πίσω από αυτές τις επιλογές τους, είναι να αυξήσουν ακόμα περισσότερο το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών, για να δημιουργήσουν τεχνητά πλεονάζον προσωπικό και να το οδηγήσουν στη συνέχεια στην απόλυση. Με αυτό τον τρόπο όμως θα συρρικνωθεί και θα υποβαθμιστεί ακόμα περισσότερο η δημόσια εκπαίδευση.
Η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι οποιαδήποτε δυσμενής αλλαγή στις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών έχει τελικά αρνητική επίδραση στα ίδια τα παιδιά. Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι οι συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών είναι ταυτόχρονα συνθήκες μάθησης των μαθητριών και μαθητών μας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΚΕΜΕΤΕ.

Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013

ΘΕΜΑ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΛΜΕ Καστοριάς

ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Ημ/νία: 16-10-2013

ΠΡΟΣ:
Σχολικές μονάδες του
ΠΥΣΔΕ Καστοριάς

ΘΕΜΑ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΛΜΕ Καστοριάς

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Καστοριάς σας καλεί σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 17/10 και ώρα 17:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του 3ου ΓΕ.Λ Καστοριάς με θέματα:
  • Απολογισμό δράσεων των απεργιακών κινητοποιήσεων της προηγούμενης περιόδου.
  • Τη νέα τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας για τα εργασιακά θέματα των εκπαιδευτικών
  • Μέτρα για την στήριξη της Πανεργατικής απεργίας στις 6/11/2013.
  • Προοπτική συνέχισης των κινητοποιήσεων μετά την Πανεργατική απεργία.
  • Θέματα που θα τεθούν από συναδέλφους.
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο και την ίδια μέρα στις 18:00, με οποιοδήποτε αριθμό παρόντων.
                                                                       
Για το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Καστοριάς
Ο πρόεδρος                                                                 Η Γεν . Γραμματέας

        Ιωάννης Τσακλίδης                                                             Στυλιανή Νάτση

Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2013

Επιτέλους μια οργανική και ας απολυθώ

Η νέα τροπολογία του Υπ. Παιδείας που βγήκε στο φως της δημοσιότητας  και που αφορά τις ¨οργανικές θέσεις όλων των εκπαιδευτικών¨ ήρθε να μετατρέψει σε τρικυμία τα ήδη ταραγμένα νερά σχετικά με την ανασφάλεια που επικρατεί τελευταία στην πολύπαθη ζωή των περισσότερων εκπαιδευτικών. Το σύνθημα του υπουργείου είναι ¨οργανική θέση για όλους ¨ κάτι που ο υπουργός Παιδείας είχε προαναγγείλει μέσα στο καλοκαίρι και που μάλλον είχε περάσει στα ψιλά της επικαιρότητας.

Αρθρογράφος: 
Δημήτρης Τσιριγώτης
Τι προβλέπει με λίγα λόγια η τροπολογία αυτή;
Α) Όσοι έχουν οργανική θέση μέχρι σήμερα τη κρατάνε (ακόμα και αυτοί που είναι αποσπασμένοι σε άλλο σχολείο ή  φορέα ή έχουν πάρει νόμιμη άδεια)
 
Β)Οι επί θητεία (Διευθυντές, Σύμβουλοι, υπεύθυνοι ΕΚΦΕ κ. α ) που δεν έχουν οργανική θέση σε σχολείο θα αποκτήσουν μία μέχρι την 21 /10/2013 με αίτηση προτίμησης  που θα περιλαμβάνει μέχρι 5 σχολεία (ανεξάρτητα αν αυτά τα σχολεία έχουν πραγματικά κενά ωρών της ειδικότητά τους )
 
Γ) Όσοι δεν έχουν οργανική θέση αποκτούν οργανική θέση στο σχολείο που είναι λειτουργικά τοποθετημένοι (που καλύπτουν το διδακτικό τους ωράριο ή έχουν τις περισσότερες ώρες του διδακτικού τους ωραρίου) μέχρι την 21 /10/2013 (ανεξάρτητα αν η θέση που καλύπτουν είναι μια οργανική θέση άλλου καθηγητή που για κάποιο λόγο απουσίαζε από τη θέση του). Θα έχουμε το παράδοξο της δημιουργίας μιας οργανικής πάνω στην άλλη. Δηλαδή δυο οργανικές για την ίδια θέση.
 
Δ) Όσοι δεν έχουν οργανική θέση και είναι αποσπασμένοι σε σχολεία ή φορέα  ή και σε νόμιμη άδεια αποκτούν οργανική θέση ,μέχρι την 21 /10/2013 ,σε σχολείο της περιοχής που ανήκουν οργανικά με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης και χωρίς δικής τους  δήλωση προτίμησης. Προφανώς θα πρόκειται για μια ¨εικονική οργανική θέση ¨ για να φαίνεται ότι και αυτοί ανήκουν οργανικά σε κάποιο συγκεκριμένο σχολείο.
 
Ε) Οι υπεραριθμίες που οφείλονται σε συγχωνεύσεις, καταργήσεις, μειώσεις αριθμού τμημάτων εξακολουθούν να διευθετούνται βάσει του ΠΔ 50/1996, όπως μέχρι σήμερα δηλαδή.(δηλαδή αυτού του τύπου υπεράριθμοι προηγούνται από όλους στην κατοχύρωση οργανικής θέσης)
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι νέες αυτές οργανικές θέσεις που θα δημιουργηθούν θα είναι ¨προσωρινές οργανικές θέσεις¨ μέχρι τον Ιούλιο του 2014 όπου τότε θα δοθεί η δυνατότητα( σε όποιους επιθυμούν) μιας νέας και τελικής ανακατανομής των θέσεων αυτών (με δηλώσεις προτίμησης από τους ενδιαφερόμενους).Υποθέτω ότι οι θέσεις αυτές θα ανακατανεμηθούν με τη μέθοδο της ¨καραμπόλας¨(δηλαδή ο Α παίρνει τη θέση του Β αν ο Β παίρνει τη θέση του Γ  κ.τ.λ).Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή την 30/7/2014 τότε θα έχουμε τις ¨τελικές οργανικές θέσεις¨.
Αυτές οι οργανικές θέσεις δεν θα έχουν κανέναν minimum περιορισμό ωρών.( όπως τις 12 ώρες που είχαμε μέχρι σήμερα).Για το λόγο αυτό θα δίνεται η δυνατότητα κάποιος να εξαντλεί το διδακτικό του ωράριο μέχρι και σε 5 όμορα σχολεία .Αν και μετά από αυτό δεν έχει επιτευχθεί η συμπλήρωση του υποχρεωτικού του ωραρίου θα μπορεί να το συμπληρώνει με άλλες ενδοσχολικές δραστηριότητες (ΠΔΣ , Ενισχυτική Διδασκαλία, Γλωσσομάθεια, και υπηρεσίες διοίκησης στο σχολείο τους ή σε όμορο σχολείο κ.α ).
 
Παρατηρήσεις και συμπεράσματα
 
Με τις κινήσεις αυτές φαίνεται ότι κάποια πράγματα που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα θα πάψουν να υφίστανται πλέον. Αναφέρομαι στις κατηγορίες εκπαιδευτικών χωρίς οργανική θέση που φέρουν το διακριτικό τίτλο : «στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ». Επίσης αναφέρομαι και στον τύπο διδακτικού κενού που υπάρχει στα σχολεία που λέγεται «λειτουργικό κενό». Όλοι πλέον οι εκπαιδευτικοί θα καλύπτουν  οργανικές θέσεις. Κάθε ένας θα έχει χρεωθεί σε ένα σχολείο μόνιμα και θα μπορεί να πάει σε νέο μόνο με την διαδικασία των  μεταθέσεων. Έτσι εξηγείται και η φειδωλότητα που έδειξε το Υπουργείο στον αριθμό των φετινών αποσπάσεων(δεν ήθελε να ανακατέψει τη τράπουλα παραπάνω από όσο είναι ήδη ανακατεμένη).Από ότι φαίνεται γενικά ο θεσμός των αποσπάσεων πάει ουσιαστικά για κατάργηση. Ο μόνος τρόπος για να μετακινείται κάποιος από την οργανική του θα είναι μόνο σε μια νέα οργανική με  κανονική ή υποχρεωτική μετάθεση.
 
Εδώ έρχεται να κουμπώσει και η κίνηση του Υπουργείου να τρέξει αυτές τις μέρες το ΠΔ για τους ολικά υπεράριθμους ( ¨υποχρεωτικές μεταθέσεις¨ ) και να το θέσει ξανά εσπευσμένα στο ΣτΕ για τις τελικές διορθώσεις. Οι ¨υποχρεωτικές μεταθέσεις¨ αν όχι από φέτος , τότε από το νέο διδαχτικό έτος θα είναι το εργαλείο που θα λύνει τα χέρια  στον Υπουργό για τη διευθέτηση εκείνων των εκπαιδευτικών που δεν θα βρίσκουν οργανική στη περιοχή τους .Τότε θα τους δίνεται η δυνατότητα να αναζητήσουν οργανική αρχικά στην ίδια Περιφέρεια ( 5 επιλογές σχολείων ή ομάδες σχολείων) και αν δεν επιτευχθεί η εξεύρεση οργανικής στη Περιφέρεια να αναζητούν οργανική πλέον στην Επικράτεια ( 5 επιλογές σχολείων ή ομάδες σχολείων).
 
Τι επιδιώκει το Υπουργείο Παιδείας;
 
Εδώ θα ήθελα να πω δεν μπορούμε να είμαστε στο ¨μυαλό του Κ. Αρβανιτόπουλου¨ για αυτό το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι υποθέσεις:
 
ΣΕΝΑΡΙΟ 1 (ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ)
 
Ο υπουργός έχει θέσει σε εφαρμογή αυτό που έχει κατά επανάληψη πει για «εξορθολογισμό» στις θέσεις των εκπαιδευτικών στα σχολεία. Αυτό που εννοούσε ήταν : α) η  μετακίνηση εκείνων που πλεονάζουν σε μια περιοχή σε άλλη που είναι ελλειμματική και β)  την κατάργηση του θεσμού των αναπληρωτών και των ωρομισθίων αφού όλη τη δουλειά ακόμα και τη βρώμικη (απομακρυσμένες περιοχές ή και ΠΔΣ ) θα τη βγάζουν πλέον οι μόνιμοι.
 Οι οργανικές θέσεις θα είναι ονομαστικές και έτσι κάθε 1η του Σεπτέμβρη όλοι οι εκπαιδευτικοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους .Από την άλλη το υπουργείο κάνει ότι μπορεί για να πείσει ότι αυτή η κίνηση να δώσει  ¨οργανική θέση για όλους ¨ είναι ένα δώρο προς τους εκπαιδευτικούς .Οι πληροφορίες ότι η Τρόικα δεν αναγνωρίζει τους καθηγητές που βρίσκονται «στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ» έρχονται να ενισχύσουν την εικόνα που θέλει να βγάζει  το υπουργείο προς τα έξω ότι κάνει ότι μπορεί για να τους σώσει από τη διαθεσιμότητα. Βέβαια ας μας επιτρέψει το υπουργείο να είμαστε λίγο καχύποπτοι ως προς τις πραγματικές του διαθέσεις λόγω του βεβαρυμμένου πρόσφατου παρελθόντος .Ακόμα βέβαια και να επαληθευτεί αυτό το λογικοφανές σενάριο δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλοί συνάδελφοί μας θα έχουν υποστεί βίαιο ξεριζωμό από το τόπο που ζούσαν για τις ¨ανάγκες της υπηρεσίας¨, κρινόμενοι τεχνητά πλεονάζοντες .Και βέβαια δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε και τους συνάδελφούς μας αναπληρωτές και ωρομισθίους που θα έχουν θυσιαστεί στο βωμό αυτού που το υπουργείο αρέσκεται να  ονομάζει ¨νοικοκύρεμα¨ αλλά  που στην ουσία πρόκειται για ¨κούρεμα¨ .
 
ΣΕΝΑΡΙΟ 2 (ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ)
 
Η χειρότερη εξέλιξη που θα μπορούσε να έχει το θέμα αυτό είναι η μεταφορά  της συνταγματικά κατοχυρωμένης ¨οργανικότητας ¨ που έχουν όλοι ανεξαιρέτως οι εκπαιδευτικοί από το Υπουργείο Παιδείας  στη σχολική μονάδα που θα ανήκουν. ( πηγή :το πολύ σημαντικό άρθρο του Μαυρογένη με τίτλο ¨Το τυρί το βλέπεις, τη φάκα την είδες;¨) Σε αυτή τη περίπτωση η οργανική αυτή θέση θα είναι ευάλωτη και η απώλειά της ( συγχώνευση σχολείων, ελάττωση αριθμού τμημάτων)  μπορεί να οδηγεί ακόμα και σε απόλυση και μάλιστα να είναι σε συμφωνία με το Σύνταγμα (2008 -Άρθρο 103, παρ. 4): «Οι δημόσιοι υπάλληλοι που κατέχουν οργανικές θέσεις είναι μόνιμοι εφόσον αυτές οι θέσεις υπάρχουν».
 
Εδώ να προσθέσω ότι αν οι οργανικές θέσεις αποκεντρωθούν και μεταφερθούν στα σχολεία (άρα ο κάθε εκπαιδευτικός θα ανήκει αποκλειστικά στο σχολείο και όχι στο Υπουργείο) τότε είναι πιθανόν να μπουν σε εφαρμογή κάποια άλλα καταστροφικά σενάρια που κατά καιρούς κυκλοφορούν. Μπορεί να γίνει μια γενική αποκέντρωση των σχολείων τα οποία να περάσουν στους Δήμους και οι εκπαιδευτικοί να λογίζονται πλέον ως δημοτικοί υπάλληλοι και το καθεστώς εργασίας τους να είναι πλέον παρόμοιο με των ¨συμβασιούχων¨. Τότε βέβαια θα βληθεί και η κατοχυρωμένη μονιμότητα των εκπαιδευτικών.
 
Το μόνο σίγουρο είναι πίσω από αυτή την ελαστικοποίηση της οργανικότητας (¨οργανική θέση για όλους ¨) υπάρχει ο κίνδυνος της απαξίωσης και της τελικής κατάργησής της .Και μετά θα δεν μένει τίποτα άλλο από το να πέσει σαν ώριμο φρούτο η  άρση  της μονιμότητας. Ας ελπίσουμε να μην επαληθευτούν τα σενάρια αυτά.
 
 
Διαβάστε περισσότερα: http://www.alfavita.gr/apopsin/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%B8%CF%8E#ixzz2hR59h9er
Follow us: @alfavita on Twitter | alfavita.gr on Facebook


Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι στις 08/10/2013 αντιπροσωπείες των πέντε ΕΛΜΕ της Δυτικής Μακεδονίας επισκέφθηκαν την περιφερειακή διευθύντρια Α και Β/θμιας εκπαίδευσης με σκοπό την ενημέρωση γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι στις 08/10/2013 αντιπροσωπείες των πέντε ΕΛΜΕ της Δυτικής Μακεδονίας επισκέφθηκαν την περιφερειακή διευθύντρια Α και Β/θμιας εκπαίδευσης με σκοπό την ενημέρωση γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις.
Περιληπτικά η ενημέρωση που έλαβαν οι ΕΛΜΕ ήταν η εξής:

  1.      Θα ακολουθήσει και άλλη φάση μετατάξεων στην Α/θμια και σε διοικητικές θέσεις. Όμως διευκρινίστηκε ότι το εύρος της δεν είναι ακόμη γνωστό (δηλαδή πόσες θέσεις, σε ποιες περιοχές και ποιες ειδικότητες).
  2.       Η φάση των υποχρεωτικών μετακινήσεων υλοποιήθηκε για την περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας (δεν επίκεινται άλλες υποχρεωτικές μετακινήσεις, οι μετακινήσεις  έγιναν επ’ ωφελεία των συναδέλφων που μετακινήθηκαν, σύμφωνα με τα λεγόμενα της διεύθυνσης).
  3.       Σε ερώτηση για τα πλεονάσματα και τα κενά της περιφέρειας μας ενημέρωσε ότι υπάρχουν πλεονάσματα στις ειδικότητες των ξενόγλωσσων, των γυμναστών και των πληροφορικών (χωρίς να αναφερθούν νούμερα). Αντίθετα υπάρχουν κενά στις ειδικότητες των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών. ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΟΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΑΣ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΟΥ ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΝ η διευθύντρια απάντησε ότι ο υπολογισμός κενών – πλεονασμάτων είναι μια δυναμική διαδικασία επομένως δεν υπάρχει κάποιο νεότερο πριν γίνει η επικείμενη νέα φάση μετατάξεων. ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΕΟΝΑΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ η απάντηση της διευθύντριας ήταν ότι η περαιτέρω διαχείριση του προσωπικού δεν είναι γνωστή.
  4.       Τέλος στην ερώτηση τι θα ισχύσει με το εργαστήριο πληροφορικής και φυσικών επιστημών μας έγινε γνωστό ότι η περιφερειακή διεύθυνση έστειλε υπηρεσιακό σημείωμα στο υπουργείο σχετικό με το θέμα με το οποίο ζητούνται διευκρινίσεις και αναμένεται η απάντηση.

ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ: ΕΛΜΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
                           ΕΛΜΕ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
                           ΕΛΜΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
                           ΕΛΜΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
                           ΕΛΜΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ