Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΟΠΗ ΤΟΥ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΑ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ

κατάργησηπλεονάζοντος12012012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου