Κυριακή, 30 Ιανουαρίου 2011

ΟΛΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

  Ο.Λ.Μ.Ε.                           
Ερμού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255
FAX: 210 32 27 382
email:olme@otenet.gr
www.olme.gr                                                                  Αθήνα, 28/1/11
                                                                                         Α.Π.: 1914

                                                                              ΠΡΟΣ:
                                                                              τους Περιφερειακούς
                                                                             Δ/ντές Εκπ/σηςΘΕΜΑ: Συγχωνεύσεις - καταργήσεις σχολικών μονάδων


    Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ διαμαρτύρεται εντόνως για την εν κρυπτώ διαδικασία που έχει ξεκινήσει μεταξύ των Διευθυντών Δ.Ε. και των Περιφερειακών Δ/ντών σχετικά με το ζήτημα των συγχωνεύσεων.
    Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι πέραν της άκρατης μυστικοπάθειας που επικρατεί στο συγκεκριμένο ζήτημα, η διαδικασία αυτή ξεκίνησε προτού τεθεί το ζήτημα στις Δημοτικές Επιτροπές Παιδείας (σύμφωνα με το ν.1566/85), αλλά και στην αιρετή Περιφερειακή Διοίκηση, όπως οι μεταβατικές διατάξεις του ν. 3852/2010 προβλέπουν (άρθ. 282).
    Επειδή δε νοείται … προσωπική αλληλογραφία μεταξύ των διαφόρων κλιμακίων της Διοίκησης, και επιπροσθέτως τα στοιχεία αυτά αποτελούν δημόσια έγγραφα μη διαβαθμισμένα, θεωρούμε ότι η μη δημοσιοποίησή τους παραβιάζει στοιχειώδεις κανόνες δεοντολογίας και δημοκρατίας στη Διοίκηση της εκπαίδευσης.
    Η Κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι αγωνίζεται για τη διαφάνεια και σκοπεύει να παρουσιάσει «τα πάντα στο φως», για το λόγο αυτό με την παρούσα ζητούμε όλες τις εισηγήσεις των Δ/ντών Δ.Ε. για το ζήτημα των συγχωνεύσεων – καταργήσεων σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης σας.
   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου