Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2014

ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ; (ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΟΥΛΗ)

Α) ΠΔ 152/13 ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΘΡΟ 10
δ) Κατηγορία IV – Υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια, η οποία περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια (Συντελεστής βαρύτητας 1,50):

αα) Τυπικές υπαλληλικές υποχρεώσεις.
ββ) Συμμετοχή στη λειτουργία της σχολικής μονάδας και στην αυτοαξιολόγησή της.
γγ) Επικοινωνία και συνεργασία με γονείς και φορείς. – ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΜΑΖΙ

-ΟΤΑΝ ΔΙΝΕΤΑΙ ΜΠΟΝΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΑΝΕΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ-
                
Β)  ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ :
΄΄Η Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ΄΄

Γ)  Από τον ΤΟΜΟ  ΙΙ  ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ για την Αυτοαξιολόγηση:

2.1. Ο συντονισμός της διαδικασίας και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών 

Ο σχεδιασμός αποτελεί μια ζωντανή και δυναμική διαδικασία η οποία ενσωματώνεται  στην οργάνωση και τη λειτουργία του σχολείου. Τη γενική ευθύνη του συντονισμού της  διαδικασίας έχει ο Διευθυντής του σχολείου. Δεν θεωρείται αποτελεσματικό, αλλά ούτε  και εφικτό να εμπλέκονται όλοι οι εκπαιδευτικοί στις διαδικασίες του σχεδιασμού. Γι’  αυτό και ο αριθμός των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στον σχεδιασμό και οι ειδικότεροι  ρόλοι  που  αναλαμβάνουν  στο  πλαίσιο  των  ομάδων  εργασίας  μπορεί  να  διαφέρουν από σχολείο σε σχολείο. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η ενεργός συμμετοχή των  εκπαιδευτικών  σε  κάθε  στάδιο  του  σχεδιασμού, η  συλλογική  λήψη  αποφάσεων  και η  ανάπτυξη σχέσεων ισοτιμίας και συνεργασίας ενισχύουν την αποδοχή, την εγκυρότητα  και την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας.

Δ) ΣΑΣ στέλνω παράλληλα  την ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΚ 2013 – όπου παρά το ότι έχει αφαιρεθεί (σε αντίθεση με το ΝΟΜΟ…) η ευθύνη υλοποίησης της Αυτοαξιολόγησης από τον Σύλλογο, αναφέρεται ρητά ότι οι ομάδες και η επιλογή δράσεων είναι απόφαση του συλλόγου

 ΜΕΤΑ απ όλα αυτά ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ:

          Η συμμετοχή σου στη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης που δεν πιστεύειςαν την πιστεύεις δεν τίθεται καν θέμα – είναι προσωπική ευθύνη. Εύχομαι στην επιλογή σου αυτή, να παίξει ρόλο το σωστότερο κριτήριο -  ανάμεσα στον προσωπικό υπολογισμό για μελλοντική καλύτερη κατάταξη… σε βάρος άλλων, στον φόβο που σου επιβάλλεται από τους ανωτέρους ή διπλανούς , στην αλληλεγγύη και στην αγωνία σου για το τι μέλλον ετοιμάζουν σε σένα, στο σχολείο σου και στα παιδιά που διδάσκεις.

 29 1 2014    ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΟΥΛΗΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΜΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου