Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014

Δείτε πόσο μειώθηκαν οι καθηγητές ανά ειδικότητα τα τελευταία τέσσερα χρόνια

Δείτε πιο κάτω αναλυτικό πίνακα με στοιχεία της ΟΛΜΕ - ΚΕΜΕΤΕ που παρουσιάζεται ανά κλάδο πόσοι εκπαιδευτικοί υπηρετούσαν έως τις 30/6/2010 σε αριθμό και πόσοι υπηρετούσαν έως 30/6/2014.

Επίσης παρουσιάζεται σε αριθμό και ποσοστό η μεταβολή των υπηρετούντων.
Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί από 94.264 έφτασαν στους 71.346, δηλαδή αποχώρησαν 22.918 δηλαδή το 24,3%.

ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2010-2014
    ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ                        30-6-2010 ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ                               30-6-2014 μεταβολή  ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ                                      από 30-6-10 εως 30-6-14 % μεταβολή  ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ                     από 30-6-10 εως 30-6-14 ΠΕ 01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ 4026 3357 -669 -16,6% ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 22557 17694 -4863 -21,6% ΠΕ 03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 10721 7964 -2757 -25,7% ΠΕ 04 ΦΥΣΙΚΟΙ-ΧΗΜΙΚΟΙ-ΒΙΟΛ-ΓΕΩΛ Κ.Ά 10939 8623 -2316 -21,2% ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ 3625 2180 -1445 -39,9% ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 6180 4488 -1692 -27,4% ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 1745 1475 -270 -15,5% ΠΕ 08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 1475 1154 -321 -21,8% ΠΕ 09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 2361 1836 -525 -22,2% ΠΕ 10 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ 930 862 -68 -7,3% ΠΕ 11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 6535 4793 -1742 -26,7% ΠΕ 12 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1798 1522 -276 -15,4% ΠΕ 13 ΝΟΜΙΚΟΙ 1024 824 -200 -19,5% ΠΕ 14 ΓΕΩΠΟΝΟΙ-ΓΙΑΤΡΟΙ-ΝΟΣΗΛ 1072 505 -567 -52,9% ΠΕ 15 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 867 664 -203 -23,4% ΠΕ 16 ΜΟΥΣΙΚΟΙ 2016 1750 -266 -13,2% ΠΕ 17 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ-ΑΣΠΑΙΤΕ 4125 3579 -546 -13,2% ΠΕ 18 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ-ΠΑΤΕΣ 3516 1675 -1841 -52,4% ΠΕ 19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5463 4322 -1141 -20,9% ΠΕ 20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1771 1447 -324 -18,3% ΠΕ 32 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 54 38 -16 -29,6% ΠΕ 33 ΜΙΘΕ 7 7 0 0,0% ΠΕ 40 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛ. 1 0 -1 -100,0% ΠΕ 34 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛ. 28 31 3 10,7% ΤΕ 01 (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ) 1052 516 -536 -51,0% ΤΕ 16 ΜΟΥΣΙΚΟΙ 34 40 6 17,6% ΔΕ 01 (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ) 342 0 -342 -100,0%             ΣΥΝΟΛΑ   94264 71346 -22918 -24,3%             ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΥΠΑΙΘ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΛΜΕ - ΚΕΜΕΤΕ        

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου