Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΜΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ


Πολύγυρος,  31-3-2014
Αρ.Πρωτ: 21

 
ΕΛΜΕ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ                                                          
E-Mail : elmechalkidikis@gmail.com
                                              
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΜΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες
Το ΥΠΑΙΘ,  παρά τις μεθόδους τρομοκρατίας και εκφοβισμού  που εξαπέλυσε κινητοποιώντας το μηχανισμό των στελεχών του, με την τρίτη κατά σειρά  πλέον αυταρχική και αντιδραστική εγκύκλιο για την αυτοαξιολόγηση,  που αυτή τη φορά υπογράφει ο ίδιος ο υπουργός Παιδείας(;;;) κ. Αρβανιτόπουλος, ομολογεί την  πολιτική του ήττα και επιχειρεί να επιβάλλει και να επισπεύσει πανικόβλητο με αυταρχικές μεθόδους τους αντιδραστικούς θεσμούς της αυτοαξιολόγησης και στην συνέχεια της ατομικής αξιολόγησης,  ώστε να επιτευχθούν οι απώτεροι υπεσχημένοι στόχοι του της συρρίκνωσης του δημόσιου σχολείου και της σταδιακής απόλυσης ενός βέβαιου αριθμού χειραγωγημένων ήδη εκπαιδευτικών.

Με τη νέα του παράνομη και πάλι εγκύκλιο, «επιστράτευσης» στην πραγματικότητα των διευθυντών σχολικών μονάδων, ο υπουργός αγνοεί για άλλη μία φορά το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο επιλεκτικά άλλοτε εφαρμόζει και άλλοτε επιδεικτικά παραβιάζει. 

Σας υπενθυμίζουμε ότι
α. η συμμετοχή μας στην αυτοαξιολόγηση είναι ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ, όπως ήδη τεκμηριωμένα σας έχουμε ενημερώσει σχετικά, η δε συγκρότηση των ομάδων εργασίας είναι απόφαση και αρμοδιότητα μόνο του συλλόγου διδασκόντων.
β. ο διευθυντής σχολικής μονάδας κατά το άρθρο  28 παρ. γ της Υ.Α.Φ353/2002 , «…γ) Εφαρμόζει τους νόμους, τα προεδρικά διατάγματα, τις κανονιστικές αποφάσεις, τις εγκυκλίους και τις υπηρεσιακές εντολές των Στελεχών ∆ιοίκησης, είναι υπεύθυνος για την τήρησή τους και υλοποιεί τις αποφάσεις του Συλλόγου των ∆ιδασκόντων"
γ. Η  μέχρι σήμερα  θέση μας για τη μη συμμετοχή μας στη συγκρότηση των ομάδων εργασίας,   παραμένει σταθερή και καταγράφεται τεκμηριωμένη στο πρακτικό συνεδρίασης του συλλόγου με θέμα ημερήσιας διάταξης την συγκρότηση ομάδων εργασίας και αποτελεί απόφαση του συλλόγου, ομόφωνη ή κατά πλειοψηφία.
δ. Μόνο μετά  την αποτύπωση στο πρακτικό της τεκμηριωμένης άρνησης του συλλόγου διδασκόντων να συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας, ο διευθυντής σχολικής μονάδας κατά την επίδικη τρίτη εγκύκλιο του Υπουργείου, προχωρά μόνος του και εντέλλεται τη συμμετοχή σας σε ομάδες εργασίας, αναλαμβάνοντας τις τυχόν ευθύνες του, προσωπικές και πειθαρχικές, από την εφαρμογή παράνομων διαταγών.
ε.Οι διευθυντές σχολικών μονάδων, που εντέλλονται ήδη να εφαρμόσουν παράνομες διαταγές του Υπουργείου, οφείλουν να εφαρμόσουν όσα ορίζονται στο άρθρο 25ΥΚ,  και συγκεκριμένα « .. 2.Ο υπάλληλος οφείλει να υπακούει στις διαταγές των προϊσταμένων του. Όταν όμως εκτελεί διαταγή, την οποία θεωρεί παράνομη, οφείλει, πριν την εκτέλεση, να αναφέρει εγγράφως την αντίθετη γνώμη του και να εκτελέσει τη διαταγή χωρίς υπαίτια καθυστέρηση……………3. Αν η διαταγή είναι προδήλως αντισυνταγματική ή παράνομη, ο υπάλληλος οφείλει να μην την εκτελέσει και να το αναφέρει χωρίς αναβολή. ..»    Οι εγκύκλιοι δεν είναι δυνατόν να  τροποποιούν ή να καταργούν ισχύοντα κανόνα δικαίου, διότι διαφορετικά έχουμε παραβίαση της συνταγματικής αρχής διάκρισης των εξουσιών, πέρα από το προβλεπόμενα, η τυχόν δε εφαρμογή εντελλόμενων εγκυκλίων καθ΄υπέρβαση του νόμου, από τα όργανα της διοίκησης, συνιστά παραβίαση της θεμελιώδους Συνταγματικής αρχής του Κράτους Δικαίου και του ισχύοντα Υπαλληλικού Κώδικα.
Στ. Οι εκπαιδευτικοί που θα οριστούν στις ομάδες έργου δικαιούνται επίσης να αναφέρουν την αντίθεσή τους στην παράνομη σύσταση ομάδων, καταγράφοντας την άποψή τους, ατομική ή συλλογική στα πρακτικά του συλλόγου διδασκόντων, σε καμία δε περίπτωση δεν υποχρεούνται να εργαστούν εκτός του ωραρίου εργασίας τους για το σκοπό αυτό.
Συνάδελφοι συναδέλφισσσες, όπως σας είναι ήδη γνωστό, η ΟΛΜΕ προχώρησε στην επίδοση εξωδίκου προς τον Υπουργό, ώστε να ανακληθούν όλες οι παράνομες  εγκύκλιοι σχετικά με τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου, εγκύκλιοι που αναμένεται εντός των ημερών να προσβληθούν από ΟΛΜΕ και ΔΟΕ από κοινού με αίτηση ακύρωσης ενώπιον των Δικαστηρίων της χώρας.
Παραμένουμε σταθεροί στις θέσεις μας και καταγγέλλουμε κάθε απόπειρα αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς και εκφοβισμού  από πλευράς στελεχών της εκπαίδευσης
Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας ενάντια στους μηχανισιμούς κάθε μορφής αξιολόγησης που υπονομεύουν το δημόσιο σχολείο και τα εργασιακά μας δικαιώματα, Διευθυντές και Σύλλογοι Διδασκόντων ενωμένοι  ενάντια στον αυταρχισμό και την αναξιοπρέπεια που θέλουν να μας επιβάλλουν.  Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΛΟ ΜΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου