Σάββατο, 5 Απριλίου 2014

ΕΛΜΕ ΣΕΡΡΩΝ: Ανακοίνωση για την Τράπεζα Θεμάτων

Ε. Λ. Μ. Ε. Σ .
ΕΝΩΣΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΝΟΜΟΥ   ΣΕΡΡΩΝ


                                                              Σέρρες 03/04/2014
                                                                                            Αρ. Πρωτ: 84

                                                       ΠΡΟΣ: ΟΛΜΕ
                                                                     Εκπαιδευτικούς Περ. Εν. Σερρών
                                                                     ΜΜΕ              

Συμπεράσματα για την Τράπεζα Θεμάτων μέσα από τον  Ουσιαστικό Διάλογο της ΕΛΜΕ Σερρών με τις Επιστημονικές Ενώσεις Καθηγητών

Το Δ.Σ της ΕΛΜΕ Σερρών συναντήθηκε με προέδρους, εκπροσώπους και μέλη των επιστημονικών ενώσεων των καθηγητών με μοναδικό θέμα την τράπεζα θεμάτων στο νέο λύκειο. Στην πρωτοβουλία αυτή ανταποκρίθηκαν θετικά όλες οι ειδικότητες που διδάσκουν στο λύκειο ξεκινώντας ένα δημιουργικό και ουσιαστικό διάλογο για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με την εφαρμογή του νέου νόμου για το λύκειο. Στόχος μας η ενότητα του κλάδου μέσα από την οργανωμένη και συντονισμένη συμμετοχή μας σε έναν παραγωγικό διάλογο με συμπεράσματα τα οποία καταθέτουμε προς αξιοποίηση τόσο στο Δ.Σ της ΟΛΜΕ όσο και σε όλες τις ΕΛΜΕ της χώρας.
Είναι γεγονός ότι η τράπεζα θεμάτων αποτελεί μία «καινοτομία» του Υπ. Παιδείας η οποία εφαρμόζεται με προχειρότητα και έλλειψη οργάνωσης από πλευράς Υπουργείου σχεδόν στο τέλος της σχολικής χρονιάς αιφνιδιάζοντας και τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Ελάχιστες εβδομάδες πριν ολοκληρωθούν τα μαθήματα, εκπαιδευτικοί και μαθητές βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα νέο σύστημα εξετάσεων, τα θέματα του οποίου θα μας ανακοινωθούν μία  εβδομάδα πριν την έναρξη των εξετάσεων. Η διδασκαλία των μαθημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ήταν προσαρμοσμένη σε διαφορετικά δεδομένα καθώς δεν υπήρχε καμία οδηγία και ενημέρωση προς τους εκπαιδευτικούς για την τράπεζα θεμάτων. Καμία επίσης επιμόρφωση των καθηγητών, καθώς το κέντρο ενδιαφέροντος του Υπ. Παιδείας βρίσκεται στην επιμόρφωση των στελεχών εκπαίδευσης (Διευθυντές Εκπαίδευσης και Σχολικοί Σύμβουλοι) για την αυτοαξιολόγηση και την αξιολόγηση. Πραγματοποιείται μία τεράστια μεταρρύθμιση στη βαθμίδα του λυκείου, η οποία θα επηρεάσει άμεσα την φοίτηση χιλιάδων μαθητών χωρίς να προηγείται η απαραίτητη και οργανωμένη ενημέρωση, καθοδήγηση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
Παράλληλα καλούνται οι μαθητές όλων των λυκείων της χώρας να εξετασθούν σε κοινά θέματα, όταν δεν έχει εφαρμοσθεί ο ενιαίος συντονισμός της ύλης, όπως ακριβώς συμβαίνει με τις πανελλήνιες εξετάσεις της Γ΄ Λυκείου. Θυμίζουμε ότι τον προηγούμενο μόλις μήνα κοινοποιήθηκε στους εκπαιδευτικούς η εξεταστέα ύλη, ενώ ο προγραμματισμός των μαθημάτων και η οργάνωση των διδακτικών ωρών πραγματοποιείται στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζεται η ύλη στο τέλος του τετραμήνου και να επιδίδεται ο εκπαιδευτικός σε αγώνα δρόμου για να προλάβει την ολοκλήρωση της ύλης μέσα σε ελάχιστες διδακτικές ώρες; Η διαπίστωσή μας ενισχύεται από παραδείγματα μαθημάτων, όπου ολόκληρα κεφάλαια από την αρχική ύλη που απέστειλε το Υπ. Παιδείας τον Οκτώβριο αφαιρέθηκαν με τη νέα οδηγία για την ύλη τον Μάρτιο.
Η πλειοψηφία των ειδικοτήτων καταλήγουν ότι υπάρχει αδυναμία κάλυψης της υπέρογκης ύλης, ενώ υπάρχουν και οι ειδικότητες των ξένων γλωσσών που όχι απλά δεν έχουν σαφείς οδηγίες για συγκεκριμένη ύλη, αλλά δεν έχουν και κοινό σχολικό εγχειρίδιο. Ο εγκεκριμένος κατάλογος ελεύθερων βοηθημάτων του ΥΠΑΙΘ από τον οποίο γίνεται η επιλογή των διδακτικών βιβλίων για τις ξένες γλώσσες περιλαμβάνει πλήθος βιβλίων και μάλιστα διαφορετικού επιπέδου δυσκολίας (επίπεδο Α1 έως Γ2).
Οι αμφιβολίες για την τράπεζα θεμάτων ενισχύονται από την απουσία επιτροπής οργάνωσης των εξετάσεων (το ΙΕΠ έχει αναλάβει το συγκεκριμένο ρόλο) και φυσικά από τη μη συμμετοχή μάχιμων εκπαιδευτικών από όλη την Ελλάδα στις επιτροπές που θα εγκρίνουν τα θέματα της τράπεζας θεμάτων. Ο εκπαιδευτικός της τάξης γνωρίζει τις πραγματικές εκπαιδευτικές συνθήκες, τις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθήματος και του κάθε σχολείου και φυσικά τη διαφορετικότητα στην οποία προσαρμόζεται η εκπαιδευτική διαδικασία. Στα πλαίσια της αρχής της ισότητας και των ίσων ευκαιριών το Υπ. Παιδείας όφειλε να δώσει τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις επιτροπές εκπαιδευτικοί από διάφορα σχολεία: σχολεία μεγάλων αστικών κέντρων, επαρχιακών πόλεων, χωριών, διαφορετικών περιοχών της Ελλάδας.
Αμφιβολίες εκφράζονται και για την τεχνική λειτουργία της τράπεζας θεμάτων καθώς καμία ενημέρωση δεν έχει γίνει στους εκπαιδευτικούς για τις τεχνικές λεπτομέρειες. Προφανώς το σύστημα της τράπεζας θα βασίζεται σε μία δεξαμενή θεμάτων όπου θα γίνεται η επιλογή για κάθε σχολείο με τη μέθοδο της τυχαίας επιλογής θεμάτων. Τα σχολεία όμως δεν έχουν το ίδιο πρόγραμμα εξετάσεων όχι μόνον από νομό σε νομό, αλλά ακόμη και μέσα στον ίδιο νομό. Όταν ένα θέμα θα επιλέγεται από ένα σχολείο θα ακυρώνεται για τα υπόλοιπα; Τα θέματα τα οποία θα συμπεριλαμβάνονται για κάθε μάθημα προφανώς δεν θα είναι ίσης δυσκολίας. Επομένως, πως εξασφαλίζεται το δικαίωμα των μαθητών να εξετάζονται σε θέματα ίδιας διαβάθμισης, εφόσον θα επιλέγονται διαφορετικά θέματα για κάθε σχολείο; Ακόμη, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για την περίπτωση που κάποιος μαθητής απουσιάσει από τις εξετάσεις. Προβλέπονται οι επαναληπτικές εξετάσεις και με ποιον τρόπο; Πλήθος ερωτημάτων προκύπτει για θέματα τεχνικής φύσης και δυστυχώς καμία πρόθεση από το Υπ. Παιδείας για έγκαιρη διασάφηση αυτών.      
Ο νόμος για το νέο λύκειο και την τράπεζα θεμάτων μετατρέπει το λύκειο σε εξεταστικό κέντρο, γεγονός που απομακρύνει από τον παιδαγωγικό ρόλο του σχολείου. Οι μαθητές προκειμένου να ανταποκριθούν στο νέο σύστημα ωθούνται στην αποστήθιση και στη βαθμοθηρία, ενώ ταυτόχρονα οι νέες συνθήκες αυξάνουν το άγχος και τη φοβία των μαθητών. Η τράπεζα θεμάτων δημιουργεί άνισες ευκαιρίες ανάμεσα στα λύκεια και στους μαθητές σε όλη τη χώρα και μειώνει τις πιθανότητες πρόσβασης των μαθητών στα πανεπιστήμια. Και ενώ έχουν καταργηθεί οι περιορισμοί πρόσβασης στο εκπαιδευτικό σύστημα με την κατάργηση των εξετάσεων από το δημοτικό στο γυμνάσιο και από το γυμνάσιο στο λύκειο, το Υπ. Παιδείας επινόησε ένα νέο σύστημα, το οποίο αποθαρρύνει τον μαθητή από τη μοναδική δίοδο προς το πανεπιστήμιο. Αντίθετα, το νέο σύστημα κατευθύνει τον μαθητή στην επιλογή του ΙΕΚ και του ΣΕΚ.  Για το στόχο αυτό επιστρατεύθηκε και το μέσο των διαφημίσεων στα ΜΜΕ με αντικείμενο την επαγγελματική κατεύθυνση των μαθητών. Κανένα σχόλιο φυσικά για τη σημασία και τη σπουδαιότητα του λυκείου στη διαπαιδαγώγηση και στη διαμόρφωση των αυριανών πολιτών της χώρας. Κανένα σχόλιο για την αναγκαιότητα επένδυσης στη γνώση, ειδικά σε περίοδο οικονομικής κρίσης, όταν όλες οι αναπτυγμένες χώρες επενδύουν στην παιδεία για να οδηγήσουν την χώρα στην ανάπτυξη.
Οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης βιώνουν τον ασφυκτικό κλοιό ενός πλέγματος μέτρων: το πληροφοριακό σύστημα My School, την αυτοαξιολόγηση σχολικών μονάδων, την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και την τράπεζα θεμάτων, των οποίων η σύνδεση με τις επιδόσεις των μαθητών και κατ’ επέκταση με την κατηγοριοποίηση των σχολείων, αλλά και τον χαρακτηρισμό των εκπαιδευτικών ως «ανεπαρκείς» απομακρύνουν το σχολείο από τους καθαρά παιδαγωγικούς στόχους και λειτουργούν ως προανάκρουσμα απολύσεων καθηγητών.(δύο φορές χαρακτηρισμός «ανεπαρκής=παραπομπή στο Υπηρ.συμβούλιο για απόλυση;)  Οι δε όροι για την αυτοαξιολόγηση και αξιολόγηση θα γίνονται ακόμη πιο αυστηροί καθώς τα θέματα από την τράπεζα θεμάτων θα είναι διαφορετικά σε κάθε σχολείο και φυσικά δεν θα είναι προσαρμοσμένα στις διάφορες οικονομικοκοινωνικοπολιτιστικές συνθήκες κάθε περιοχής.
Καλούμε την ηγεσία του Υπ. Παιδείας να σταματήσει τη διαδικασία της τράπεζας θεμάτων για τη φετινή χρονιά, προκειμένου οι μαθητές της Α΄ Λυκείου να μην υποστούν τις αρνητικές συνέπειες του συστήματος, οι οποίες θα τους συνοδεύουν μέχρι την ολοκλήρωση της φοίτησής τους στο λύκειο και θα επηρεάσουν την εισαγωγή τους στο πανεπιστήμιο, καθώς η βαθμολογία τους φέτος θα συνυπολογιστεί για το τελικό αποτέλεσμα στις πανελλήνιες εξετάσεις της Γ΄ Λυκείου.
Καλούμε το Δ.Σ της ΟΛΜΕ να προχωρήσει σε ανάλογη συνάντηση με τους πανελλήνιους επιστημονικούς συλλόγους και την ένωση σχολικών συμβούλων, ώστε να ασκηθούν οι απαραίτητες πιέσεις από όλες τις πλευρές προς το Υπ. Παιδείας.    
ΓΙΑ  ΤΟ Δ.Σ.
         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   ΠΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ                                                     ΣΤΑΝΙΣΗ ΝΙΚΗ   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου