Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015

ΕΛΜΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: ΘΕΜΑ: «Επιλογή Διευθυντών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΘΕΜΑ:  «Επιλογή Διευθυντών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
                Τις τελευταίες μέρες βρίσκεται σε εξέλιξη ο νέος τρόπος επιλογής Διευθυντών των  σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τη συμμετοχή πλέον του συλλόγου διδασκόντων (1/3 της μοριοδότησης) μέσω ψηφοφορίας. Η συμμετοχή του συλλόγου διδασκόντων όμως σε αυτή την διαδικασία καθίσταται άνευ ουσίας χωρίς την ουσιαστική αναβάθμιση – ενίσχυση του ρόλου του συλλόγου διδασκόντων στην διοικητική και παιδαγωγική λειτουργία του σχολείου και την αναθεώρηση του υφιστάμενου πλαισίου λειτουργίας, πόσω μάλλον όταν όλα τα προβλήματα της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών παραμένουν ζωντανά και επίκαιρα. Θα τρέφαμε αυταπάτες αν πιστεύαμε ότι με τη συμμετοχή μας στις διαδικασίες επιλογής των διευθυντών θα αλλάζαμε το αντιεκπαιδευτικό περιβάλλον που δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια, μπορούμε όμως να τις αξιοποιήσουμε για να διαμορφώσουμε καλύτερους όρους προκειμένου ο εκπαιδευτικός και ο σύλλογος διδασκόντων να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο σημερινό σχολείο.
            Καλούμε λοιπόν τους συναδέλφους, μέσα από τις συνεδριάσεις των συλλόγων πριν την ψηφοφορία και με ουσιαστικό διάλογο να συμβάλλουν στη διαμόρφωση των κριτηρίων που προωθούν τις συλλογικές διαδικασίες στη λειτουργία του σχολείου και με αυτά να καθορίσουν τη στάση τους στην ψηφοφορία.

           Επισημαίνουμε τέλος την ανάγκη οι διαδικασίες επιλογής των διευθυντών που αφορούν τους συλλόγους διδασκόντων, να διεξαχθούν σε δημοκρατικό κλίμα που θα δίνει τη δυνατότητα στον κάθε εκπαιδευτικό ξεχωριστά  και στο σύλλογο συνολικά να καθορίσει τη στάση του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου