Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2016

Η μείωση του αριθμού των εκπαιδευτικών 2012 - 2016.

Για το ΠΥΣΔΕ Καστοριάς οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους για τις εκλογές των υπηρεσιακών συμβουλίων (ΚΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΔΕ, ΠΥΣΔΕ) ήταν:
2012: 484
2014: 414
2016: 399 (μείωση από 2012, 17,6%)
Ο παρακάτω χωροπληθικός χάρτης δείχνει τη μείωση του αριθμού των εκπαιδευτικών την περίοδο 2012 - 2016.
Ο χάρτης δημιουργήθηκε με βάση τον αριθμό των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους για τις εκλογές των υπηρεσιακών συμβουλίων (ΚΥΣΔΕ).
Η επεξεργασία έγινε από τον συνάδελφο καθηγητή Αγγλικής Πάνο Ντούλα.

Συνολικά (επικράτεια) οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους για τις εκλογές των υπηρεσιακών συμβουλίων (ΚΥΣΔΕ) ήταν:
2012: 87.890
2014: 75.187
2016: 71.988 (μείωση από 2012, 18,1%)
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου