Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2017

Αποχωρήσεις εκπαιδευτικών την επταετία 2010-2016 από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Οι Αποχωρήσεις εκπαιδευτικών την επταετία 2010-2016 από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ανά έτος φαίνονται στον παρακάτω πίνακα

Αποχωρήσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. ανά έτος
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Σύνολο
2.839
3.503
3.186
3.442
3.235
1.836
977
19.018


     Το εκπαιδευτικό προσωπικό στην εκπαίδευση είναι γερασμένο: οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί έχουν μέσο όρο ηλικίας τα 48,8 έτη ενώ το συνολικό νούμερο μαζί με τους αναπληρωτές είναι 48 έτη.
  • Η μέση τιμή της ηλικίας όλων των μονίμων εκπαιδευτικών είναι τα 48,8 έτη.
  • Η μέση τιμή της ηλικίας των μονίμων εκπαιδευτικών ΠΕ02 (Φιλόλογοι) είναι τα 47,7 έτη.
  • Η μέση τιμή της ηλικίας των μονίμων εκπαιδευτικών ΠΕ03 (Μαθηματικοί) είναι τα 52 έτη.
  • Η μέση τιμή της ηλικίας των μονίμων εκπαιδευτικών ΠΕ04 (Φυσικοί, Xημικοί, Βιολόγοι κλπ) είναι τα 51,2 έτη.
          Από τα στοιχεία αυτά φαίνεται ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό της Δευτεροβάθμιας μοιάζει αρκετά γερασμένο ηλικιακά. Η απουσία μόνιμων διορισμών την τελευταία επταετία έχει επιτείνει έντονα το πρόβλημα!

Οι αποχωρήσεις των εκπαιδευτικών την τριετία 2014-2016 ανά ειδικότητα
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
2014
2015
2016
ΠΕ01 - ΘΕΟΛΟΓΟΙ
128
79
49
ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
839
408
167
ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
486
352
173
ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ
240
132
91
ΠΕ04.02 - ΧΗΜΙΚΟΙ
104
54
46
ΠΕ04.03 - ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΕΣ
14
10
3
ΠΕ04.04 - ΒΙΟΛΟΓΟΙ
39
33
13
ΠΕ04.05 - ΓΕΩΛΟΓΟΙ
63
40
15
ΠΕ05 - ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
163
66
32
ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
187
91
40
ΠΕ07 - ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35
22
15
ΠΕ08 - ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
44
34
13
ΠΕ09 - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
103
61
35
ΠΕ10 - ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
35
14
12
ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
149
91
37
ΠΕ12.01 - ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
6
4
7
ΠΕ12.02 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
16
10
3
ΠΕ12.03 - ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ
4
0
4
ΠΕ12.04 - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
24
11
4
ΠΕ12.05 - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
21
13
3
ΠΕ12.06 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
4
0
ΠΕ12.08 - ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
3
2
1
ΠΕ12.10 - ΦΥΣ. ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
8
5
3
ΠΕ12.12 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ
1
ΠΕ13 - ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
51
21
8
ΠΕ14.01 - ΙΑΤΡΟΙ
1
3
2
ΠΕ14.02 - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
6
0
ΠΕ14.03 - ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
1
0
ΠΕ14.04 - ΓΕΩΠΟΝΟΙ
28
18
5
ΠΕ14.05 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ ΠΕΡΙΒ
1
ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
0
ΠΕ15 - ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
25
11
5
ΠΕ16.01 - ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
48
26
10
ΠΕ16.02 - ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΙ
3
ΠΕ17.01 - ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
18
11
18
ΠΕ17.02 - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
25
16
13
ΠΕ17.03 - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
29
24
10
ΠΕ17.04 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
11
6
3
ΠΕ17.05 - ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
25
5
1
ΠΕ17.06 - ΜΗΧ/ΓΟΙ ΤΕΙ-ΝΑΥΠ.ΕΜΠ.ΝΑΥΤ. ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧ/ΓΟΙ ΕΝΕΡΓ.ΤΕΧΝ.(ΚΑΤΕ.ΕΝΕΡΓ.ΜΗΧ/ΓΟΥ)
12
6
9
ΠΕ17.07 - ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ-ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ-ΤΕΧΝ/ΓΟΙ ΕΝΕΡΓ.ΤΕΧΝ.(ΚΑΤΕ. ΕΝΕΡΓ. ΗΛΕΚ/ΓΟΥ)
6
10
4
ΠΕ17.08 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
8
7
4
ΠΕ17.11 - ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
1
ΠΕ18.01 - ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1
1
ΠΕ18.02 - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
23
16
5
ΠΕ18.03 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
5
4
5
ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΠΕ18.07 - ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
4
1
ΠΕ18.08 - ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
1
ΠΕ18.09 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1
1
ΠΕ18.10 - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
2
2
1
ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΕ18.12 - ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
8
4
8
ΠΕ18.13 - ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
4
3
2
ΠΕ18.14 - ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ
1
ΠΕ18.15 - ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ
4
2
ΠΕ18.16 - ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
1
ΠΕ18.17 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ
ΠΕ18.18 - ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
9
2
3
ΠΕ18.19 - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
1
ΠΕ18.20 ΚΛΩΣΤ/ΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓ ΕΝΔΥΜ
ΠΕ18.21 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
0
ΠΕ18.23 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΠΛΟΙΑΡΧ)
1
1
ΠΕ18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
1
ΠΕ18.31 - ΜΗΧΑΝ. ΕΜΠΟΡ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ
1
0
ΠΕ18.32 ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘ. ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
1
ΠΕ18.33 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
1
1
1
ΠΕ18.35 - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2
2
ΠΕ18.36 - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ- ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ. ΠΟΤΩΝ
2
2
ΠΕ18.37 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΠΕ18.39 ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΕ18.40 ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜIΣΗΣ
ΠΕ18.41 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
1
ΠΕ19 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
66
54
46
ΠΕ20 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
14
6
7
ΠΕ21 - ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΑΕΙ
1
ΠΕ23 - ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ
3
ΠΕ25 - ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
2
ΠΕ26 ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΛΟΓΟΥ
1
ΠΕ28 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
1
ΠΕ29 - ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
2
ΠΕ30 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ
3
ΠΕ33 ΜΕΘΟΔΟΛ ΙΣΤΟΡ κ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΠΕ34 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΤΕ01.01 - ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ
7
2
2
ΤΕ01.02 - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
15
12
5
ΤΕ01.03 - ΜΗΧΑΝ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
4
4
1
ΤΕ01.04 - ΨΥΚΤΙΚΟΙ
9
5
5
ΤΕ01.05 - ΔΟΜΙΚΟΙ
8
1
2
ΤΕ01.06 - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
5
3
3
ΤΕ01.07 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
5
3
4
ΤΕ01.08 ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
1
ΤΕ01.09 ΜΗΧΑΝ ΕΜΠΟΡ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΤΕ01.10 ΥΠΑΛ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
1
ΤΕ01.11 ΥΠΑΛ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΤΕ01.12 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
ΤΕ01.13 ΠΡΟΓΡΑΜ Η/Υ
1
ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
1
ΤΕ01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
1
ΤΕ01.24 - ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΪΑΣ
1
ΤΕ01.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
1
ΤΕ01.26 - ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
1
1
2
ΤΕ01.28 - ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
2
ΤΕ01.29 ΒΟΗΘΟΙ ΙΑΤΡ ΒΙΟΛΟΓ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΗΤΕΣ
ΔΕ01.02 - ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
3
1
4
ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
ΔΕ01.08 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
0
ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΩΝ
ΔΕ01.11 - ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
1
ΔΕ01.14 ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ
1
ΔΕ01.17 - ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
1
1
ΔΕ1ΕΒΠ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1
ΣΥΝΟΛΑ
3235
1836
977

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου