Κυριακή, 18 Ιουνίου 2017

Διευκρινήσεις σχετικά με την ειδική συνεδρίαση των μονίμων συνυπηρετούντων εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση των υποψηφίων Διευθυντών των Σχολείων της Δευτεροβάθμιας ΕκπαίδευσηςΕνόψει των ειδικών συνεδριάσεων των μονίμων συνυπηρετούντων εκπαιδευτικών των υποψηφίων διευθυντών την Τρίτη 20 Ιουνίου 2017 θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:

  • Η ειδική συνεδρίαση των μονίμων συνυπηρετούντων εκπαιδευτικών, στην οποία καλούμαστε να συμμετέχουμε, δεν είναι συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων, δεν αποτελεί δηλαδή συλλογικό όργανο κατά την έννοια του νόμου.
  • Οι συνάδελφοι  δηλώνουν ότι συμμετέχουν στην απεργία-αποχή που έχει κηρύξει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. (ακολουθεί σχέδιο δήλωσης) και απέχουν από την ειδική συνεδρίαση.
  • Σε κάθε περίπτωση, για να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση απαιτείται η συμμετοχή της πλειοψηφίας των μονίμων εκπαιδευτικών. Όταν η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας συμμετέχει στην απεργία-αποχή, δεν υπάρχει απαρτία  και καμία διαδικασία δεν μπορεί να υλοποιηθεί ούτε συμπληρώνονται φύλλα αποτίμησης.
  • Σε περίπτωση που η πλειοψηφία αποφασίσει να συνεδριάσει, ο κάθε συνάδελφος έχει το δικαίωμα να απέχει στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην απεργία – αποχή.
  • Υπογραμμίζεται ότι η «αποχή υπαλλήλων» από συγκεκριμένα καθήκοντα, αποτελεί μορφή απεργίας και προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 1264/82, όπως αυτές έχουν ερμηνευθεί από αρμόδια δικαστήρια (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 486/1995 και ΜΠΑ 2395/2014).
  • Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στην σχετική ανακοίνωση αναφέρει «Η μορφή της απεργίας-αποχής είναι απολύτως νόμιμη και δεν υπάρχει καμιά περίπτωση πειθαρχικής συνέπειας για τους εργαζόμενους που συμμετέχουν».
  • Η απεργία-αποχή σημαίνει «απέχω από έργο που σχετίζεται με τον σκοπό της Αξιολόγησης, ωστόσο εργάζομαι, συμμετέχοντας κανονικά σε κάθε τι που αφορά τα κανονικά μου καθήκοντα». Απέχουμε μόνο από τη σύνταξη πρακτικών αξιολόγησης των υποψηφίων διευθυντών και τη συμπλήρωση των φύλλων αποτίμησης.
  • Επίσης στην ανακοίνωση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. υπογραμμίζεται ότι δεν προβλέπονται κρατήσεις.


Σχέδιο Δήλωσης αποχής από την ειδική συνεδρίαση των μονίμων συνυπηρετούντων εκπαιδευτικών.

ΔηΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ   ______     ΓΙΑ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

    Σήμερα, Τρίτη 20 Ιουνίου 2017, έπειτα από την πρόσκληση των μόνιμων εκπαιδευτικών του ____________ με θέμα τη διατύπωση γνώμης για την επιλογή του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι εκπαιδευτικοί του σχολείου, δηλώνουμε, ότι δε συμμετέχουμε στη διαδικασία αξιολόγησης για την επιλογή Διευθυντών, υλοποιώντας την  απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. «Απεργία – Αποχή από τη διαδικασία αξιολόγησης των Δημοσίων Υπαλλήλων» από 17/2/2017, την πρόσφατη επικαιροποιημένη απόφαση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ από 7.6.2017 "Απεργούμε – απέχουμε από την «αξιολόγηση»  των νόμων 4369/2016 & 4473/2017" και την από 9/6/2017 "Ενώπιον παντός αρμόδιου δικαστηρίου και αρχής" εξώδικη γνωστοποίηση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καθώς και την από 15/6/2017 απόφαση της ΕΛΜΕ Καστοριάς.
Στο πλαίσιο αυτό, δηλώνουμε ότι απέχουμε από τη σύνταξη πρακτικών αξιολόγησης των υποψηφίων διευθυντών και από τη συμπλήρωση φύλλων αποτίμησης. Ως εκ τούτου δεν συμπληρώθηκαν και δεν κατατέθηκαν φύλλα αποτίμησης.
                Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί του  _________


Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

  είναι φανερό πως με το πρόσχημα της γνώμης «των συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών» εισάγεται η διαδικασία της αξιολόγησης και επιδιώκεται η  νομιμοποίηση του πλαισίου στο οποίο θα κληθούν να δράσουν τα στελέχη της εκπαίδευσης, καθώς και της επικείμενης αυτοαξιολόγησης και  αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού. Η καθολική συμμετοχή μας στην απεργία – αποχή θα είναι μία πρώτη απάντηση στα σχέδια τους.

Σημ.: Παρακαλούνται οι σύλλογοι διδασκόντων και οι συνάδελφοι που θα συμμετέχουν στην απεργία – αποχή της ΑΔΕΔΥ να γνωστοποιήσουν την απόφαση τους στην ΕΛΜΕ Καστοριάς για να υπάρχει μία συνολική εικόνα της κατάστασης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου