Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

Επιπλέον διευκρινήσεις για την ειδική συνεδρίαση των μονίμων συνυπηρετούντων εκπαιδευτικών και ορθή επανάληψη του σχεδίου δήλωσης αποχής


Η Ε.Λ.Μ.Ε. Καστοριάς διευκρινίζει ρητά, σχετικά με την ειδική συνεδρίαση των μονίμων συνυπηρετούντων εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση των υποψηφίων Διευθυντών των Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ότι η συμμετοχή των συναδέλφων στην απεργία – αποχή, που έχει κηρύξει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., σε καμία περίπτωση δεν συνιστά μομφή ή αρνητική αξιολογική κρίση για το πρόσωπο των υποψηφίων Δ/ντών.
Η αποχή από την ειδική συνεδρίαση στρέφεται αποκλειστικά και μόνο κατά της συγκεκριμένης διαδικασίας, για τους λόγους που έχουν ήδη διατυπωθεί στα σχετικά προσφάτως αποσταλέντα στις σχολικές μονάδες έγγραφα της Ε.Λ.Μ.Ε Καστοριάς και της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Η Ε.Λ.Μ.Ε. Καστοριάς προτείνει το παρόν να επισυνάπτεται στη δήλωση για μη συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης, χωρίς αυτό να υπονοεί ότι ενδεχόμενη μη επισύναψή του ακυρώνει τα παραπάνω.

Σχέδιο Δήλωσης αποχής (ορθή επανάληψη) από την ειδική συνεδρίαση των μονίμων συνυπηρετούντων εκπαιδευτικών.


ΔηΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ   ______     ΓΙΑ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Σήμερα, Τρίτη 20 Ιουνίου 2017, έπειτα από την πρόσκληση των μόνιμων εκπαιδευτικών του ____________ με θέμα τη διατύπωση γνώμης για τους υποψήφιους διευθυντές που προέρχονται από το σχολείο μας, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι εκπαιδευτικοί του σχολείου, δηλώνουμε, ότι δε συμμετέχουμε στη διαδικασία αξιολόγησης για την επιλογή Διευθυντών, υλοποιώντας την  απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. «Απεργία – Αποχή από τη διαδικασία αξιολόγησης των Δημοσίων Υπαλλήλων» από 17/2/2017, την πρόσφατη επικαιροποιημένη απόφαση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ από 7.6.2017 "Απεργούμε – απέχουμε από την «αξιολόγηση»  των νόμων 4369/2016 & 4473/2017", την από 9/6/2017 "Ενώπιον παντός αρμόδιου δικαστηρίου και αρχής" εξώδικη γνωστοποίηση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καθώς και την από 15/6/2017 απόφαση της ΕΛΜΕ Καστοριάς.
Στο πλαίσιο αυτό, δηλώνουμε ότι απέχουμε από τη σύνταξη πρακτικών αξιολόγησης των υποψηφίων διευθυντών και από τη συμπλήρωση φύλλων αποτίμησης. Ως εκ τούτου δεν συμπληρώθηκαν και δεν κατατέθηκαν φύλλα αποτίμησης.
                Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί του  _________


Σημ.: Παρακαλούνται οι σύλλογοι διδασκόντων και οι συνάδελφοι που θα συμμετέχουν στην απεργία – αποχή της ΑΔΕΔΥ να γνωστοποιήσουν την απόφαση τους στην ΕΛΜΕ Καστοριάς για να υπάρχει μία συνολική εικόνα της κατάστασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου