Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2018

Π.Ε.Σ.ΕΚ.: Επείγουσα ανακοίνωση για τα παρανόμως παρακρατηθέντα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Π.Ε.Σ.ΕΚ.)

Σχετικά με το ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΤΕΑΔΥ)

Είναι παραδεκτό από όλους πλέον ότι πολιτική της κυβέρνησης είναι η εφαρμογή των εντολών των δανειστών, της Ε.Ε. και του ΔΝΤ για τη μετατροπή των συντάξεων σε προνοιακά επιδόματα. Η τακτική που επέλεξε η κυβέρνηση, για να έχει λιγότερες νομικές αντιδράσεις, είναι ο επανυπολογισμός όλων των συντάξεων, κύριων και επικουρικών, ώστε οι μειώσεις να έχουν θεσμική κατοχύρωση, για να μην έχουν τη δυνατότητα τα δικαστήρια να κρίνουν αντισυνταγματικές τις μνημονιακές κρατήσεις και να μην μπορούν οι συνταξιούχοι να διεκδικούν δικαστικά την κλοπή των συντάξεών τους. Άλλωστε αυτό το είχε δηλώσει ο τότε Υπουργός εργασίας κ. Κατρούγκαλος, όταν είχε δώσει στη δημοσιότητα το προσχέδιο του ν. 4387/2016.
Την 1.1.2016 επανυπολογίστηκαν όλες οι επικουρικές συντάξεις με ένα μαθηματικό τύπο που έπρεπε κάποιος να σπάσει το κεφάλι του για να καταλάβει με ποιο τρόπο του μείωσαν την επικουρική. Η ουσία είναι ότι ο επανυπολογισμός για κάποιους «απορρόφησε» τις μνημονιακές κρατήσεις, ενώ για πολλούς συναδέλφους οι επικουρικές μειώθηκαν κατά πολύ, περισσότερο από τις μέχρι  τότε περικοπές. Σ’ άλλους συναδέλφους η μείωση εμφανιζόταν ως προσωπική  διαφορά και δεν ήταν αντιληπτή. Η συνολική μείωση των επικουρικών ανήλθε σε 300.000.000 το χρόνο.

Πριν από τον επανυπολογισμό, εκτός των μνημονιακών κρατήσεων, με το ν. 3986/2011 είχε επιβληθεί σε όλες τις επικουρικές συντάξεις η ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπέρ του ΑΚΑΓΕ. Η εισφορά αυτή αφορά τους συνταξιούχους που είχαν αρχικό ποσό ΕΤΕΑ (πρώην ΤΕΑΔΥ), προ μνημονιακών κρατήσεων, άνω των 300 ευρώ και είχαν κράτηση υπέρ ΑΚΑΓΕ 3% αν η επικουρική σύνταξή τους ήταν από 300,01 έως 350€ και 4% αν ήταν από 350,10 έως 400€. Το ποσό της σύνταξης για την πρώτη κατηγορία μετά τη παρακράτηση της εισφοράς δεν μπορεί να υπολείπεται των 300€. ( ν.3896/2011, άρθρο 44).
Μετά τον επανυπολογισμό των επικουρικών συντάξεων, την 1.6.2016, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης στο πρώην ΤΕΑΔΥ καταργήθηκε, επειδή όλες οι επανυπολογισμένες επικουρικές συντάξεις του πρώην ΤΕΑΔΥ ήταν κάτω των 300€, αλλά το Υπουργείο εργασίας με απόφασή του επέβαλε πάλι(!) την παρακράτηση της ειδικής εισφοράς από 1.9.2016 στο αρχικό ποσό, αν και κανένας συνταξιούχος του Δημοσίου δεν παίρνει με τον επανυπολογισμό ποσό άνω των 300 €.
Δηλαδή αυτή η παράνομη κράτηση αφορά συναδέλφους που είχαν συντάξιμα από 33 έτη και άνω και αρχική επικουρική σύνταξη άνω των 300 ευρώ.

Σχετικά με τις κύριες συντάξεις:
Με το ν. 4093/2012
Το άθροισμα των μηνιαίων συντάξεων, κύριας , επικουρικών και μερισμάτων άνω των 1000€, μειώνεται από 1-1-2013 ως εξής:
α) για συνολικό ποσό σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων άνω των 1000€ και έως 1500€ μείωση 5%. Το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1000,01€.
β) για ποσό από 1500,01 έως και 2000 € μείωση 10%. Το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1425,01€
Για τον υπολογισμό του παραπάνω αθροίσματος, το ποσό της κύριας σύνταξης προστίθεται στο άθροισμα αφού του αφαιρεθούν οι μειώσεις των ν. 4024/2011 (μείωση 20% για ποσό που υπερβαίνει τα 1200 ευρώ) και 4052/2012 (μείωση 12% για ποσό που υπερβαίνει τα 1300 ευρώ) και η εισφορά αλληλεγγύης 3% για συντάξεις άνω των 1400 ευρώ.
Μετά τον επανυπολογισμό της επικουρικής σύνταξης και τη δραματική μείωση του μερίσματος του ΜΤΠΥ, το άθροισμα κύριας, επικουρικής και μερίσματος έπεσε κάτω από τα 1500 ευρώ για πολλούς συναδέλφους. Και ενώ έπρεπε το ΓΛΚ να εφαρμόσει το ν. 4093/2012 που προβλέπει 5% αντί 10% περικοπή, συνεχίζει να μειώνει την κύρια σύνταξη κατά 10%.
Σημειωτέον ότι ο ν. 4093/2012 έχει κριθεί αντισυνταγματικός από το ΣΤΕ, αλλά η κυβέρνηση αρνείται να εφαρμόσει την απόφαση του ΣΤΕ και συνεχίζει την παράνομη παρακράτηση. Επίσης η εισφορά αλληλεγγύης για συντάξεις άνω των 1400 ευρώ έχει κριθεί αντισυνταγματική με απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αλλά επίσης συνεχίζεται η κράτηση.
Η Π.Ε.Σ.ΕΚ έχει αναφερθεί πολλές φορές στην ουσία των περικοπών, έχει καταγγείλει όλες τις κυβερνήσεις που ψήφισαν τα μνημόνια και μας έχουν οδηγήσει στη χειρότερη κατάσταση των τελευταίων δεκαετιών. Με τη στάση αυτή η Π.Ε.Σ.ΕΚ προσπαθεί να  δείξει ότι μόνο ένα ενωμένο συνταξιουχικό κίνημα μπορεί να ανατρέψει συνολικά την πολιτική που εφαρμόζεται. Γι’ αυτό έχει επιφυλάξεις για το δρόμο των δικαστικών και νομικών διεκδικήσεων, γιατί έχουμε απέναντί μας μια κυβέρνηση που δε σέβεται τις δικαστικές αποφάσεις και δε θέλουμε να καλλιεργούμε φρούδες ελπίδες.
Δυστυχώς η κυβέρνηση όχι μόνο δε σέβεται τις δικαστικές αποφάσεις, αλλά καταπατά η ίδια και τους νόμους που έχει ψηφίσει και κλέβει ασύστολα, ακόμη και από τα κομμένα, όπως  συμβαίνει τώρα με την κύρια και επικουρική σύνταξη.
Απαιτούμε:
Από την κυβέρνηση και από τη διοίκηση του ΕΤΕΑΕΠ και του ΓΛΚ , αφού πρώτα ενημερώσουν γραπτά τους συναδέλφους που έχουν παράνομη παρακράτηση, να σταματήσουν την παρακράτηση αυτή και να επιστρέψουν όλα τα παρανόμως παρακρατηθέντα.
Είναι ευνόητο ότι πρέπει να δοθεί άμεσα κυβερνητική λύση, όπως συνέβη και με τα επιστραφέντα του ΕΟΠΥΥ. Προς αυτή την κατεύθυνση μαζί με όλες τις συνταξιουχικές οργανώσεις θα οργανώσουμε συλλαλητήριο τις επόμενες ημέρες έξω από το Υπουργείο Εργασίας για να δοθεί λύση με υπουργική απόφαση. Το συνταξιουχικό κίνημα έχει τη δύναμη να διεκδικήσει τα κλεμμένα αρκεί οι συνάδελφοι να το πιστέψουν και να κατέβουν στους δρόμους.
Παράλληλα ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι δεν υπάρχει άμεση ανάγκη υποβολής αιτήσεων για διεκδίκηση των παρανόμως παρακρατηθέντων, επειδή η συμπλήρωση διετίας για την παραγραφή των διεκδικούμενων ποσών θέλει χρόνο ακόμη και η Π.Ε.Σ.ΕΚ. θα σας ενημερώσει σχετικά.
Όσοι συνάδελφοι είχαν επικουρική σύνταξη, προ μνημονιακών κρατήσεων, από 300 € και πάνω, μπορούν με το ΑΦΜ τους να πληροφορηθούν από το ισόγειο του ΕΤΕΑΕΠ το ύψος του παρανόμως παρακρατηθέντος ποσού του ν. 3986/2011 από 1.9.2016 μέχρι σήμερα.
Το μέσο της νομικής διεκδίκησης θα εξεταστεί αφού εξαντλήσουμε όλα τα μέσα πίεσης προς την κυβέρνηση. Το φαινόμενο με τα παρακρατηθέντα του ΕΟΠΥΥ, όταν διάφοροι επιτήδειοι έστειλαν χιλιάδες συναδέλφους στα δικαστήρια με την υπόσχεση ότι θα διεκδικήσουν δεκαπλάσιο ποσό, δεν πρέπει να επαναληφθεί. Γι’ αυτό είμαστε πολύ επιφυλακτικοί, ιδιαίτερα για τον κλάδο των εκπαιδευτικών, για τις νέες προσφυγές που αφορά τον επανυπολογισμό των κρατήσεων υπέρ ΕΟΠΥΥ.
Σχετικά με τα παρανόμως παρακρατηθέντα ποσά υπέρ ΕΟΠΥΥ, που δε δόθηκαν στους κληρονόμους αποθανόντων εκπαιδευτικών, επιμένουμε για την επιστροφή τους και θα κάνουμε παρέμβαση να δοθεί άμεσα λύση.

Για το Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.ΕΚ.

Ο Πρόεδρος                                        Ο Γ. Γραμματέας
Τάσος Σταυρόπουλος                                     Σταύρος Κωστόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου