Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2018

Ο.Λ.Μ.Ε.: Ρυθμίσεις στα Εσπερινά ΓΕ.Λ.


Α. Όπως είναι γνωστό με το νόμο 4547/2018 τα Εσπερινά ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. έγιναν τριετούς φοίτησης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να διδάσκεται η ύλη 4 σχολικών ετών σε 3 έτη Στα Εσπερινά ΕΠΑ.Λ. για να εξισορροπηθεί αυτή η απώλεια αυξήθηκε ο αριθμός των ωρών από 25 σε 30 με παράλληλη αναδιαμόρφωση της ύλης ανά τάξη. Αυτό δε συνέβη στα Εσπερινά ΓΕ.Λ.
Β. Επιπλέον με βάση το Φ251/157547/Α5/21-9-2018 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ αδικούνται οι μετεγγραφόμενοι μαθητές από την Α΄ Ημερησίου ΓΕΛ που εντάσσονται στη Β' Εσπερινού ΓΕ.Λ. για την τρέχουσα σχολική χρονιά, αφού δεν τους επιτρέπει την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις ειδικές διατάξεις των Εσπερινών. Στην ουσία αυτοί οι μαθητές είναι οι τελευταίοι που δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με διετή φοίτηση στο Εσπερινό ΓΕ.Λ. έχοντας τελειώσει την Α΄ Ημερησίου ΓΕ.Λ. και έχοντας καλύψει εξ ολοκλήρου την ύλη της πρώην Α' και Β' Εσπερινού ΓΕ.Λ.

Κατόπιν τούτων ζητάμε :
  • Την επέκταση του ωρολογίου προγράμματος και στα Εσπερινά ΓΕ.Λ. στις 30 ώρες.
  • Τη δυνατότητα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των μετεγγραφόμενων μαθητών από την Α' Ημερησίου ΓΕ.Λ. στα Εσπερινά ΓΕ.Λ. για την τρέχουσα χρονιά (μεταβατικό στάδιο).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου